Prefabricated data centers

Coromatic har byggt datacenter, verksamhetskritiska och tekniska byggnader under flera decennier, primärt här i Norden. Över tiden har vi förpackat våra erfarenheter och även genomfört ett antal lyckade projekt på andra håll i Europa, Afrika och Asien.

Modulära förfabricerade datacenter

Coromatic har utvecklat ett koncept där vi kundanpassar modulära förfabricerade datacenter. Vi designar dem utifrån varje kunds behov och de förutsättningar som följer med den exakta plats som anläggningen ska slutmonteras på. Oavsett om den ligger i Rwanda, Nepal eller någon annanstans.

 

Coromatic international

 

Processen går till så att vi, i nära samarbete med kunden, genomför förstudier som kan innefatta val av lokaliseringsplats och konceptdesign. Därefter tar detail design-fasen vid. Vi tillsätter en projektledare som leder arbetet med det praktiska, mekaniska och elektriska arbetet på plats. Innan vi lämnar över den nya anläggningen till kunden, ser vi till att alla löpande förutsättningar finns på plats. Sedan utbildar den lokala personalen och presenterar en plan för service och årlig uppföljning för att stötta kunden över tid.

Därför kan man säga att Coromatic är en one-stop-shop för förfabricerade datacenter, byggda med nordisk kvalité men med global räckvidd. Vi tar helt enkelt nordisk IT-säkerhet och business continuity ut i världen. Kontakta oss på info@coromatic.com för mer information.

> Ladda ner infoblad om Coromatic International

Kontakta oss

Att bygga datacenter

Att bygga datacenter

Coromatic är en one-stop-shop för förfabricerade datacenter, byggda med nordisk kvalité men med global räckvidd.

Mer än 50 års erfarenhet

Mer än 50 års erfarenhet

Coromatic har mer än 50 års erfarenhet inom området avbrottsfri kraft.

 • Läs mer om

  Kyla

  Behovet av kylning är en direkt konsekvens av den energi som förbrukas i datacentret, men kylning kräver också energi.

 • Läs mer om

  Säker kraft

  Kraftförsörjning handlar om att skydda verksamheten mot både korta och längre avbrott, samt att hela tiden skydda IT-utrustningen.

 • Läs mer om

  Kommunikation

  Fastighetens kabelsystem är helt avgörande för att upprätthålla kommunikation mellan ett företags IT-system.

 • Läs mer om

  Service & Support

  Det finns inga genvägar. En förutsättning för en säker driftmiljö är noggrant och preventivt underhåll inom fastställda ramar.