ISO-certifiering

Coromatic har en fastslagen kvalitets- och miljöpolicy

Coromatics ISO-certifiering är viktig för oss då vi har ett stort, globalt engagemang i kvaliteten på i produkter, lösningar och tjänster vi erbjuder våra kunder. Vi ser kvalitet som en grundläggande komponent i det värde våra kunder får från Coromatic.

Coromatic arbetar konstant för att nå målen full kundtillfredsställelse, att leverera förstklassiga produkter, lösningar och tjänster, samt att överträffa kundernas krav. Coromatic inser att marknaden är den drivande kraften bakom allt vi gör och inför därför effektiva affärsprocesser som ger ett mervärde för våra kunder och intressenter.

Coromatics chefer ansvarar för att sätta upp mål och vidta åtgärder för att ständigt förbättra kvalitet och kundtillfredsställelse. Alla Coromatics medarbetare bidrar till ständig förbättring som en självklar del av vårt kvalitetsstyrningssystem.


Coromatic ISO-sertifikaatti

Coromatic har kvalitetssäkrat sitt kvalitetsstyrningssystem enligt den internationella ISO-standarden 9001/14001. Certifikatet är utfärdat av Qvalify AB. Certifikatet omfattar Coromatic Group AB.


Kontakta oss

Samtycke