ISO certifiering

Coromatic har fastslagit sin kvalitets- och miljöpolicy

Coromatic har ett stort, globalt engagemang i kvaliteten på de produkter, lösningar och tjänster vi erbjuder våra kunder. Vi ser kvalitet som en grundläggande komponent i det värde våra kunder får från Coromatic.

Coromatic arbetar konstant för att nå målen full kundtillfredsställelse, att leverera förstklassiga produkter, lösningar och tjänster, samt att överträffa kundernas krav. Coromatic inser att marknaden är den drivande kraften bakom allt vi gör och inför därför effektiva affärsprocesser som ger ett mervärde för våra kunder och intressenter.

Coromatics chefer ansvarar för att sätta upp mål och vidta åtgärder för att ständigt förbättra kvalitet och kundtillfredsställelse. Alla Coromatics medarbetare bidrar till ständig förbättring som en självklar del av vårt kvalitetsstyrningssystem.

Coromatic har kvalitetssäkrat sitt kvalitetsstyrningssystem enligt den internationella ISO-standarden 9001/14001. Certifikatet är utfärdat av Qvalify AB. Certifikatet omfattar Coromatic Group AB.

> Signerade ISO-certifikat (ENG)

Kontakta oss

 • Läs mer om

  Kyla

  Behovet av kylning är en direkt konsekvens av den energi som förbrukas i datacentret, men kylning kräver också energi.

 • Läs mer om

  Säker kraft

  Kraftförsörjning handlar om att skydda verksamheten mot både korta och längre avbrott, samt att hela tiden skydda IT-utrustningen.

 • Läs mer om

  Kommunikation

  Fastighetens kabelsystem är helt avgörande för att upprätthålla kommunikation mellan ett företags IT-system.

 • Läs mer om

  Service & Support

  Det finns inga genvägar. En förutsättning för en säker driftmiljö är noggrant och preventivt underhåll inom fastställda ramar.