Kvalitet och miljö

Kvalitetspolicy
Inom Coromatic bedriver vi ett aktivt arbete för att infria kundernas behov och arbetar alltid efter att överträffa deras förväntningar på de tjänster vi utför samt den service vi tillhandahåller. Medarbetarna bidrar aktivt med sitt yrkeskunnande och engagemang för att skapa hög kvalitet och eftersträva ständiga förbättringar.

Läs vår Kvalitetspolicy (Engelsk PDF)


Miljöpolicy

Coromatic bedriver sin verksamhet med begränsad miljöpåverkan med hänsyn till ekonomiska och tekniska förutsättningar. Medarbetarna är medvetna om och bidrar till att minska företagets och kundernas miljöprestanda och eftersträvar ständiga förbättringar.

Läs vår Miljöpolicy (Engelsk PDF)

Kontakta oss

 • Läs mer om

  Kyla

  Behovet av kylning är en direkt konsekvens av den energi som förbrukas i datacentret, men kylning kräver också energi.

 • Läs mer om

  Säker kraft

  Kraftförsörjning handlar om att skydda verksamheten mot både korta och längre avbrott, samt att hela tiden skydda IT-utrustningen.

 • Läs mer om

  Kommunikation

  Fastighetens kabelsystem är helt avgörande för att upprätthålla kommunikation mellan ett företags IT-system.

 • Läs mer om

  Service & Support

  Det finns inga genvägar. En förutsättning för en säker driftmiljö är noggrant och preventivt underhåll inom fastställda ramar.