Kvalitets- och miljöpolicy

Coromatics kvalitets- och miljöpolicy ligger till stöd för ett aktivt arbete för att infria kundernas behov och att i största möjliga mån överträffa deras förväntningar på de tjänster vi utför samt den service vi tillhandahåller. Medarbetarna bidrar aktivt med sitt yrkeskunnande och engagemang för att skapa hög kvalitet och eftersträva ständiga förbättringar.


Coromatic kvalitet och miljö

Kvalitets- och miljöpolicy där medarbetarna varit delaktiga

Coromatic bedriver sin verksamhet med begränsad miljöpåverkan med hänsyn till ekonomiska och tekniska förutsättningar. Medarbetarna är medvetna om och bidrar till att minska företagets och kundernas miljöprestanda och eftersträvar ständiga förbättringar.


Kontakta oss