Säkerhet inom IT

Coromatic levererar det mesta som berör säkerhet inom IT. Fysisk IT-säkerhet innebär skydd mot strömavbrott. Det kan vara brand och rökgas, vatten, explosion, magnetism, inbrott och sabotage samt skydd mot åska och spänningsförändringar i elnätet. De flesta organisationer skyddar sina IT-system mot virusangrepp, men hur skyddad är den fysiska utrustningen i datacentret?


Coromatic säkerhet inom IT

IT-hårdvara, och därmed datainformationen, är utsatt för risk att skadas av fukt, vattenläckage, strömavbrott eller brand. Även risk för inbrott eller sabotage är faktorer som man måste ta med i beräkningen, för att uppnå ett säkert datacenter.

Genom att säkra IT-system i ett inbrottssäkert och klimatreglerat datacenter, koppla till reservkraftsystem, passerkontroll och larmutrustning, finns de fysiska förutsättningarna att driva anläggningen utan avbrott.

Vi levererar det mesta inom fysisk IT-säkerhet

Coromatic kan leverera det mesta inom fysisk säkerhet. Lösningen varierar beroende på hur verksamhetskritiska systemen och informationen är. Vi analyserar ert behov tillsammans med er för att hitta en optimal säkerhets- och kostnadsmässig lösning. Vi kan stå för all projektering, installation och dokumentation.


Kontakta oss