Monitorering

Med Coromatics tjänster för driftlarm och monitorering kan våra kunder i realtid se och övervaka utrymmen och anläggningar med kritiska driftfunktioner. Samtidigt kan de med full kontroll övervaka energiflödena i dem.

En driftlarmsanläggning ger inte bara larm vid avvikelser i driften. Den ger också möjligheter att vara proaktiv och energieffektivisera försörjningssystemen för anläggningar som datahallar.


Coromatic monitorering

Monitorering på distans

En integrerad och säker driftlarmcentral fjärravläser och vidarebefordrar larm. Systemet fungerar så att intelligent hårdvara samlar in detaljerad larm- och klimatdata, som sedan behandlas och presenteras på ett överskådligt sätt. Kritiska larm kan distribueras för vidare åtgärd via larmsändare till exempelvis larmbolag med 24-timmars övervakning.


Kontakta oss

Samtycke