Termografering

Termografering kan upptäcka felkällor innan de blir till incidenter

Genom att ta en värmebild (termografering) av din anläggning kan vi tydligt se hur värmen flödar i den. På ett mycket tidigt stadium kan vi identifiera felkällor i anläggningen och dess delar, såsom ställverk och klimataggregat.


Kontakta oss

Samtycke