Datacenteranalys

Datacenteranalys är Coromatics verktyg för att ge dig en hälsokontroll av ditt datacenter.

Med stort branschkunnande och lång erfarenhet besiktigar och analyserar våra konsulter samtliga komponenter i ert datacenter och ger er en aktuell status med rekommendationer för framtiden. Allt för att skapa ett så säkert datacenter som möjligt.


Coromatic datacenteranalys

Datacenteranalys enligt MSB:s kontrollpunkter

Arbetet omfattar även samtliga kontrollpunkter för de olika skyddsnivåerna som definieras i MSB:s (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) ”Vägledning för fysisk Informationssäkerhet i it-utrymmen” (Publ.nr: MSB629 – december 2013).

Rapporten från er datacenteranalys ger en heltäckande bedömning om hur väl datacentret, datorrummet eller kommunikationsrummet uppfyller MSB:s vägledning, tillsammans med rekommendationer om vad som kan göras för att uppnå rekommenderad skyddsnivå.

Analysen omfattar bland annat:
•    El
•    Kyla
•    Byggnation
•    Brandlarm
•    Driftlarm
•    Datamediaskydd
•    Dokumentation
•    Serviceavtal
•    Ordning och reda i miljön
•    Resultat och dokumentation


Kontakta oss

Samtycke