Internationell projektledning

Coromatic har lång erfarenhet av internationell projektledning av komplexa datacenterprojekt, även på framväxande marknader i exempelvis Afrika och Asien. Vi kan ta fullt ansvar för kundens projekt från första spadtaget tills anläggningen är i drift. Vi tar hand om allt från anläggningsarbeten och installation till löpande service.


Coromatic international projektledelse

Internationell projektledning och arbetet på plats

Processen för att få en prefabricerad lösning på plats går till så att vi, i nära samarbete med kunden, genomför förstudier som kan innefatta val av lokaliseringsplats och konceptdesign. Därefter tar detail design-fasen vid. Vi tillsätter en projektledare som leder det praktiska, mekaniska och elektriska arbetet på plats.

Innan vi lämnar över den nya anläggningen till kunden, ser vi till att alla löpande förutsättningar finns på plats, utbildar den lokala personalen och presenterar en plan för service och årlig uppföljning för att stötta kunden över tid.


Kontakta oss