Avbrottsfri kraft för kommunikationsnoder, ICT

Idag skickar vi mer data än någonsin och allt ska gå snabbare. Kraven på datornätverken ökar konstant, utvecklingen av PoE (Power over Ethernet) och ökad intelligensen i nätverken, vilket innebär ökade krav på tillgänglighet.

Kommunikationsnoder sammanbinder centraliserade datacenter

amtidigt finns myndighetskrav på tillgänglighet i dessa system från PTS (Post och Telestyrelsen). Säker kraftförsörjning har därför blivit en ännu viktigare del i dessa system. Vi har erfarenhet av leveranser av UPS till enskilda kommunikationsstativ till kompletta kommunikationsnoder för stadsnät och fastigheter.


Kontakta oss