För järnväg

Hållbar utveckling är en viktig del i offentliga investeringar i järnväg och annan infrastruktur. Befolkningsökning, snabb urbanisering och hållbar utveckling är alla faktorer som driver den ökande efterfrågan på järnvägstransporter . Järnvägstransporter är viktiga för att minska flyg och trafikstockningar  samt föroreningar och olyckor.

Fortsatta investeringar är nödvändiga för att optimera järnvägsinfrastrukturen. Moderniseringen av järnvägsnätet och minskning av driftskostnaderna kommer att förbättra trafikkapaciteten  och järnvägsnätets övergripande kvalitet.