För sjukvård

Alla förväntar sig avbrottsfri kraft inom sjukvården. Det ställs höga krav på säkerheten och tillgängligheten av elförsörjning till de olika verksamhetskritiska systemen på ett sjukhus och kraven styrs i vissa delar av föreskrifter från hälsovårdsmyndigheterna.

Avbrottsfri kraft är ett måste inom sjukvård med ny digital teknik

Inom den nya digitala vårdmiljön är IT-länken som förbinder den medicinska personalen med patientuppgifter  som lagras på servrar i datacentret. Ökande användning av högteknologi inom sjukvården innebär att ett strömavbrott kan leda till allvarliga konsekvenser som bland annat försämrad patientsäkerhet, förlorad patientdata och skadade diagnostikbilder.

Det är därför viktigt att förse dessa applikationer med flexibla, kompakta och tillförlitliga UPS-lösningar.