Kommunikationsnoder, ICT

Kommunikationsnoder (nod) är sammankopplings- eller knutpunkter för nätverk. Den främsta uppgiften för nätverksoperatörer, ICT-återförsäljare, systemintegratörer och leverantörer av trådlösa nätverk är att tillhandahålla nätverkslösningar  med en tillräckligt hög säkerhet och skydd mot exempelvis störningar i strömförsörjningen för att garanterar maximal kontinuitet i servicen till kunden.

Kommunikationsnoder sammanbinder centraliserade datacenters

Nätverk är den term som används för att beskriva ett sammanbindande system som gör bearbetning, hantering och lagring av information möjligt. Denna infrastruktur används av alla typer och storlekar av företag och organisationer för att genomföra sina affärsmål och kräver störningsfri och avbrottsfri kraft för att garantera funktionen hos de verksamhetskritiska funktioner som ofta är centraliserade i globala datacenters.