Safe shelter

Coromatics säkerhetsmodul, Safe shelter, är en av tre prefabricerade grundmoduler, som anpassas utifrån kundens behov. Säkerhetsmodulen är särskilt konstruerad för att motstå olika typer av åverkan. Safe shelter är en mycket lätt och ekonomisk prefabricerad byggmodul som är lämplig för användning inom både försvar och telekom, där en extra skyddad miljö behövs för kundens utrustning.

Safe shelter i olika kombinationer

Säkerhetsmodulen kan levereras i olika konfigurationer, från en enkel basvariant, till en komplett fullständigt installerad lösning i olika utformningar för att motsvara kundens säkerhets- och transportbehov:

  • RÖS Shelter och RÖS Light är varianter av säkerhetsmodulen särskilt utformade med ett högt EMC-skydd mot avlyssning och motsvarar försvarets krav på skydd mot röjande signal (RÖS).
  • Bullet protection är en byggnadsmodul speciellt utformad för att klara kulor av olika kaliber. Ger extra skydd för kundens teknik- och telekomutrustning.
  • Burglar protection är en byggnadsmodul speciellt utformad för att klara avancerade inbrottsförsök. Ger extra skydd för kundens teknik- och telekomutrustning.
  • Stackable. Gör det möjligt att bygga upp en lösning i fler än ett plan vilket kan vara värdefullt där ytan är begränsad.

Designad utifrån sandwichstruktur enligt ISO

Safe shelter i dess olika konfigurationer är designad utifrån en sandwichstruktur på en ISO-ram, vilket ger en robust och lättransporterad enhet. Den modulära byggmodulen är byggd i kompositmaterial och kan fås EMC-skyddad och kontrollerad för att skydda el-, radio- och telekomutrustning. Utvändigt kan den förses med olika rostskyddade fasader.

Alla installationer och genomföringar utförs enligt kundens önskemål. Safe shelter är konstruerad och tillverkad enligt ISO 9001 och ISO 14001. Denna shelter är byggd för en problemfri drift i alla klimat.


Kontakta oss