Smart shelter

Coromatics Smart shelter är en av tre prefabricerade grundmoduler, som anpassas utifrån kundens behov. Det är en enklare enhet, särskilt utformad för att vara lätt och kostnadseffektiv. Ett typiskt användningsområde är bredbandskiosker.

Olika konfigurationer av Smart shelter

Vi kan leverera modulen i olika konfigurationer från en enkelt transporterad Flat pack-variant till en komplett fullständigt installerad lösning och i olika utformningar för att motsvara kundens säkerhets- och transportbehov. Eftersom Flat pack-lösningen bygger på montagefärdiga golvmoduler och paneler behövs ingen gjuten grund. Nedmonterad är Flat pack mycket kompakt, vilket gör den lätt att transportera. Byggsatsen kan till och med få plats i en hiss.

Designad utifrån sandwichstruktur enligt ISO

Modulen är designad utifrån sandwichteknologi i kompositmaterial för att åstadkomma en lätt och ekonomisk modul med en säker interiör för elektrisk utrustning samt radio och telekomutrustning. Den erbjuder problemfri drift i öken, arktiskt och tropiskt klimat. All ledningsdragning i den modulära byggmodulen kan göras helt klar och installerad enligt kundens önskemål.

Smart shelter är utvecklad och tillverkad i enlighet med ISO 9001 och ISO 14001.


Kontakta oss