Koncept

Vi är specialister på kundanpassade koncept

Coromatic är specialister på att hantera kundanpassade koncept och kraftlösningar. Har ni ett specifikt problem, ett projekt eller bara en fråga ni behöver få besvarad, kontakta Coromatic. Vi löser stora och små uppgifter varje dag och har många års erfarenhet. Coromatic erbjuder en lång rad med lösningar, som antingen kan användas direkt eller som med små modifieringar blir till en perfekt kundanpassad lösning.


Coromatic koncept

Vi utför olika typer av koncept och kundanpassningar, bl.a;

  • bygga kompletta system av standardprodukter
  • göra anpassningar av standardprodukter
  • skapa skräddarsydda produkter efter specifika behov

Anpassningarna kan bestå av Coromatics standardprodukter inom avbrottsfri kraft, reservkraft, strömförsörjning och energibesparing, som kan kompletteras med följande specialkomponenter:

  • kapslingar, t.ex. för olika IP-klasser eller EXkapslingar (explosionssäkra)
  • centraler
  • montage, t.ex. fästanordningar och stativ

Vi diskuterar gärna koncept och speciallösningar inom vårt kunskapsområde, och tar fram en lösning, även om den inte ingår i Coromatics normala sortiment. Vi kan göra specialkapslingar av växelriktare, likriktare och UPS till mobila och fartygs-/offshore-applikationer, tåg, flyg, militär.

Fysisk säkerhet

Fysisk säkerhet innebär skydd mot strömavbrott, brand och rökgas, vatten, explosion, magnetism, inbrott och sabotage samt mot åska och spänningsförändringar i elnätet. De flesta organisationer skyddar sina IT-system mot virusangrepp, men har ni skyddat den fysiska utrustningen i ert datacenter?

IT-hårdvara, och därmed datainformationen, är utsatt för risk att skadas av fukt, vattenläckage, strömavbrott eller brand. Även risk för inbrott eller sabotage är faktorer som man måste ta med i beräkningen, för att uppnå ett säkert datacenter. I värsta fall kan man förlora värdefull data eller få driftavbrott på verksamhetskritiska system.

Genom att säkra IT-system i ett inbrottssäkert och klimatreglerat datacenter, koppla till reservkraftsystem, passerkontroll och larmutrustning, så skyddar ni era data och IT-system på ett optimalt sätt.

Coromatic levererar allt ni behöver inom fysisk säkerhet. Lösningen varierar beroende på hur verksamhetskritiska systemen och informationen är. Vi analyserar ert behov tillsammans med er för att hitta en optimal säkerhets- och kostnadsmässig lösning, och vi kan stå för all projektering, installation och dokumentation.

Installation

Vi utför installation och driftsättning av alla produkter och lösningar, från enkla UPSer med ett fåtal PC till de kompletta lösningarna med brand- och inbrottslarm, kommunikation, kraft, kyla med mera. Vi ser till att utrustningen fungerar när ni behöver den!


Kontakta oss