Containerbyggda reservkraftsaggregat

Vi levererar containerbyggda aggregat i ett flertal olika utföranden. Vi gör allt från 20 fots containrar till mycket specialanpassade 40 fots containrar med exempelvis sandfällor, sadeltak, träpanel, ställverk, UPS och separata manöverrum.

Containerbyggda reservkraftsanläggningar

Containerbyggda reserkraftanläggningar har blivit allt vanligare eftersom det ofta är svårt att lösa lokalbehovet inom befintliga byggnader. Genom att vi jobbat med Genetechs produktsortiment i många år, så har vi lång och bred erfarenhet av containerbyggda anläggningar och vi skräddarsyr normalt samtliga leveranser.

Exempel på tillvalsmöjligheter i containrarna:

  • Fasadbeklädnad
  • Sadeltak med vattenavrinning
  • inbyggt ställverk
  • Extra ljuddämpning
  • Kulör och lackklass enligt önskemål

Kontakta oss