Reservkraft för tuffa miljöer

Coromatic har utvecklat en ny typ av reservkraftsaggregat för montage i miljöer med tufft yttre klimat bl.a fjälltoppar. Den nya serien har ben för att komma upp från marken och därigenom minimera riskerna för störningar vid snöstormar i fjällmiljö.


Reservkraft för tuffa miljöer

Reservkraftsaggregat utrustat med extra israsskydd

Reservkraftsaggregat är framförallt framtagna för användning inom telecom och många måste utrustas med ett speciellt extra tak/israsskydd för att klara nedfallande isklumpar från höga telemaster. Effektområdet är 15–40 kVA och dessa modeller kompletterar den tidigare utvecklade serien Flexipower som nu levererats i över 700 exemplar.

Övervaknings- och statistikverktyg på köpet

I takt med att antalet reservkraftsaggregat vi levererat till telecombolagen ökat och nu överstiger 700 enheter har behovet av en enkel och snabb maskindatabas vuxit fram. Coromatics ingenjörer har därför utvecklat ett verktyg som via en digital kartbild visar alla aggregat och där varje aggregat kan ”öppnas upp” och värdefull information inhämtas via fjärr.

Exempel på information som finns med i databasen är motor- och generatormodell inklusive serienummer, GPS-koordinat, serienummer och programvaruversion på styrsystemet. Utöver detta används systemet för informations- och statistikinsamling där vi kan hjälpa våra kunder att tala om vilka aggregat om är i drift, indikerar låg bränslenivå, indikerar att laddningsspänningen är för låg etc.


Kontakta oss