Styrsystem för reservkraft

Uppgradering av styrsystem för reservkraft

Ett styrsystem för en reservkraftsanläggning är den viktigaste funktionen för en säker, robust och trygg kraftförsörjning vid störningar på elnätet.

Idag finns det ett stort behov av att uppgradera äldre befintliga anläggningar med nya styrsystem på grund av att systemen är så gamla att kvalitet och funktionaliteten har blivit en stor risk. Ett styrsystems tekniska livslängd är beräknad till ca 15-20 år.


Coromatic, styrsystem reservkraft

Skulle ett styrsystem fallera är tillgången på reservdelar begränsade och gamla komponenter blir med tiden väldigt dyra och svåra att få tag på. Priset på en reservdel kan passera kostnaden för att ersätta systemet med ett helt nytt styrsystem.

Det är anläggningsägaren som har ansvaret att kontinuerligt se över och planera för att uppgradera sina system, på så sätt håller man tillgängligheten för sin reservkraft på en hög nivå.

Vi tar ansvar och kan erbjuda hjälp

Coromatic kan ta ansvar för hela processen och erbjuda en komplett uppgraderingar av styrsystem (märkesoberoende) för att trygga framtiden för er anläggning.

Vårt egenutvecklade styrsystem och även Woodward är ett av marknadens modernaste system. Fördelen med detta är att vi har full kontroll på funktioner, uppdateringar etc. där våra egna programmerare kontinuerligt utvecklar systemet för att ligga i teknikens framkant.

Uppgraderingen av mjukvara utförs i nära samarbete med anläggningsinnehavaren där en noggrann planering genomförs innan bytet. Vi är öppna för att, vid önskemål, även leverera andra typer av styrsystem.

Kostnadsbesparing och trygghet i framtiden

I och med uppgradering och modernisering av er anläggning har ni nu möjlighet att utnyttja Modbus eller annat val av en PLC kommunikation för uppkoppling mot anläggningen. Det innebär att övervakning kan ske på distans. Ni har även möjlighet att efter uppgradering teckna ett servicekontrakt med tillgänglig – Dygnet runt – Året runt.


Kontakta oss