Internationell projektledning

Lång erfarenhet av projektledning

Coromatic har lång erfarenhet av internationell projektledning av komplexa internationella datacenterprojekt – också på framväxande marknader i exempelvis Afrika och Asien. Vi kan ta fullt ansvar för kundens projekt från första spadtaget tills anläggningen är i drift. Vi tar hand om allt från anläggningsarbeten och installation till löpande service.

Internationell projektledning

Processen för att få en prefabriceraad lösning på plats går till så att vi, i nära samarbete med kunden, genomför förstudier som kan innefatta val av lokaliseringsplats och konceptdesign. Därefter tar detail design-fasen vid. Vi tillsätter en projektledare som leder det praktiska, mekaniska och elektriska arbetet på plats.

Innan vi lämnar över den nya anläggningen till kunden, ser vi till att alla löpande förutsättningar finns på plats, utbildar den lokala personalen och presenterar en plan för service och årlig uppföljning för att stötta kunden över tid.

> Ladda ner informationsblad om Coromatic International

 

Kontakta oss

Internationell projektledning

Internationell projektledning

Processen för att få en prefabricerad lösning på plats går till så att vi, i nära samarbete med kunden, genomför förstudier som kan innefatta val av lokaliseringsplats och konceptdesign. Därefter tar detail design-fasen vid. Vi tillsätter en projektledare som leder det praktiska, mekaniska och elektriska arbetet på plats.

 • Läs mer om

  Kyla

  Behovet av kylning är en direkt konsekvens av den energi som förbrukas i datacentret, men kylning kräver också energi.

 • Läs mer om

  Säker kraft

  Kraftförsörjning handlar om att skydda verksamheten mot både korta och längre avbrott, samt att hela tiden skydda IT-utrustningen.

 • Läs mer om

  Kommunikation

  Fastighetens kabelsystem är helt avgörande för att upprätthålla kommunikation mellan ett företags IT-system.

 • Läs mer om

  Service & Support

  Det finns inga genvägar. En förutsättning för en säker driftmiljö är noggrant och preventivt underhåll inom fastställda ramar.