Serverrum

Coromatic har lång erfarenhet av att designa, bygga och underhålla datacenter och serverrum. Likt hjärtat i blodomloppet, är datacentret det digitala hjärtat i varje företags nätverk. Genom åren har vi designat och byggt fler än 1 000 olika datacenter och serverrum. Vi är därför bra på att förstå er organisations behov så att vi kan skapa den allra bästa lösningen för ert datacenter. Det finns inga genvägar till rätt lösning för ett datacenter. Vi utgår från varje kunds specifika behov och tar hänsyn till de förutsättningar som råder. Baserat på den information vi samlar in, tar vi sedan fram ett förslag på lösning för ert datacenter.

Teknisk projektering och design, präglas, förutom av de självklara kraven på säkerhet, också av stort fokus på miljö och energieffektivitet. Allt för att både ta ansvar för miljön och spara pengar i datacentret. Det som är vår styrka är att vi kan se helheten och att vi har all nödvändig kompetens i vår organisation. Det innebär att vi tar ansvar för att datacentrets olika delar och system fungerar tillsammans, för en optimal nivå av tillgänglighet.

 

Coromatic - datacenter

 

Vi har genom åren levererat flera lösningar med värmeåtervinning i datacenter, vilket kan vara ett sätt att optimera en lösning ur ett miljöperspektiv. Målet är med andra ord att ta fram en lösning med rätt säkerhetsnivå utan att göra avkall på energioptimering och miljötänk.

De flesta av våra projekt är nyckelfärdiga leveranser av datacenter, där vi tar ansvar för överenskommen funktion.

Vi kan inkludera allt från anläggningsarbeten, konstruktion av byggnader, rum eller förfabricerade moduler, upphöjt golv, elektriska installationer inklusive UPS och generatorer, kyla, brandlarm och släckning, övervakning och monitorering, BMS, DCIM, rack, PDU och nätverkskablar. Vårt erbjudande spänner över de tre huvudskedena i ett nytt datacenterprojekt; före, under, efter. Under dessa faser hanterar vi:

 

 • Före: val av plats, utvärdering av befintlig infrastruktur, business continuity audits, behovsanalys, konceptdesign, detaljdesign, assistans i ansökningar och tillstånd från myndigheter
 • Under: Konstruktion, installation, projektledning, idrifttagning
 • Efter: Service och underhåll, årliga kontroller, uppgradering och utvidgning

 

Genom att vi alltid utgår från varje kunds specifika behov och krav arbetar vi utan att på förhand välja typ av lösning eller märke. På så sätt föreslår vi den lösning från den leverantör som passar allra bäst för varje specifikt datacenter.

Kontakta oss

Energi och miljö

Energi och miljö

Vi har genom åren levererat flera lösningar med värmeåtervinning i datacenter, vilket kan vara ett sätt att optimera en lösning ur ett miljöperspektiv. Målet är med andra ord att ta fram en lösning med rätt säkerhetsnivå utan att göra avkall på energioptimering och miljötänk.

 • Läs mer om

  Kyla

  Behovet av kylning är en direkt konsekvens av den energi som förbrukas i datacentret, men kylning kräver också energi.

 • Läs mer om

  Säker kraft

  Kraftförsörjning handlar om att skydda verksamheten mot både korta och längre avbrott, samt att hela tiden skydda IT-utrustningen.

 • Läs mer om

  Kommunikation

  Fastighetens kabelsystem är helt avgörande för att upprätthålla kommunikation mellan ett företags IT-system.

 • Läs mer om

  Service & Support

  Det finns inga genvägar. En förutsättning för en säker driftmiljö är noggrant och preventivt underhåll inom fastställda ramar.