IT-flytt

Att flytta hjärtat kan göra ont (IT-flytt)

Att flytta sin centrala IT-miljö är ett komplext och verksamhetskritiskt projekt som inte får gå fel (sk. IT-flytt). IT-flyttar är inte bara tids- och resurskrävande utan också utmanande och i vissa fall otroligt smärtsamma för den dagliga verksamheten i de fall flytten inte görs under kontrollerade och ordnade former.

Trend

Trenden är tydlig med kvadratmeterpriser som skjuter i höjden, aggressiva förvärvsstrategier, konsolideringar och bolag som behöver skala ner sina verksamheter. Parallellt växer de fysiska IT-miljöerna och blir mer komplexa än tidigare i takt med de ökande verksamhetskraven.

Konsekvens

Allt fler företag väljer att flytta för att kunna driva sina verksamheter vidare på ett effektivt och framgångsrikt sätt. Att då även behöva flytta hjärtat i hela verksam-heten, IT-miljön, till en annan fastighet utan att påverka den dagliga verksamheten är en utmaning som kan få stora konsekvenser.

Vår rekommendation

Rekommendationen är att låta Coromatic skräddarsy den bästa lösningen för just ert flyttprojekt – vad som är optimalt är individuellt. Lösningen baseras på en noggrann analys av behov och förutsättningar för att identifiera, förebygga och hantera de risker som finns. Behovsanalysen skapar dessutom en samsyn på aktiviteter och möjligheter som projektledaren använder för att skräddarsy den bästa lösningen. Coromatics projektledare har lång erfarenhet och bred kompetens kring flytt av IT-miljöer och levererar ett effektivt, säkert och lyckat projekt via Coromatics standardmetod som tagits fram efter Best Practice.

Därför skall du välja Coromatic

 • Kvalitet – Vi levererar hållbara och framtidssäkra lösningar och gör aldrig avkall på kvalitet.
 • Användarvänlighet – Vi bidrar till en hög användargrad och tidig ROI (Return On Investment).
 • Trygghet – Vi tar ett helhetsansvar från behovsanalys till teknisk lösning och genomförande.
 • Trusted advisor – Vi arbetar både proaktivt och nära våra kunder för maximalt utfall av partnerskapet.

> Ladda ner produktblad (PDF)

Kontakta oss

Kunskap och erfarenhet

Kunskap och erfarenhet

Kunskap och erfarenhet av IT-flyttar är nyckeln till ett framgångsrikt flyttprojekt.

Det har vi på Coromatic. Om du tar vår hjälp med din IT-flytt ser vi det som vårt uppdrag att trygga, avlasta och säkra ditt flyttprojekt.

 • Läs mer om

  Kyla

  Behovet av kylning är en direkt konsekvens av den energi som förbrukas i datacentret, men kylning kräver också energi.

 • Läs mer om

  Säker kraft

  Kraftförsörjning handlar om att skydda verksamheten mot både korta och längre avbrott, samt att hela tiden skydda IT-utrustningen.

 • Läs mer om

  Kommunikation

  Fastighetens kabelsystem är helt avgörande för att upprätthålla kommunikation mellan ett företags IT-system.

 • Läs mer om

  Service & Support

  Det finns inga genvägar. En förutsättning för en säker driftmiljö är noggrant och preventivt underhåll inom fastställda ramar.