Monitorering

Monitorera er anläggning

Med Coromatics tjänster för driftlarm och monitorering kan våra kunder i realtid se och övervaka utrymmen och anläggningar med kritiska driftfunktioner. Samtidigt kan de med full kontroll övervaka energiflödena i dem.

En fritidsanläggning ger inte bara larm vid avvikelser i driften. Den ger också möjligheter att vara proaktiv och energieffektivisera försörjningssystemen för anläggningar som datahallar.

En integrerad och säker driftlarmcentral fjärravläser och vidarebefordrar larm. Systemet fungerar så att intelligent hårdvara samlar in detaljerad larm- och klimatdata, som sedan behandlas och presenteras på ett överskådligt sätt. Kritiska larm kan distribueras för vidare åtgärd via larmsändare till exempelvis larmbolag med 24-timmars övervakning.

Kontakta oss

Övervaka i realtid

Övervaka i realtid

Med Coromatics tjänster för driftlarm och monitorering kan våra kunder i realtid se och övervaka utrymmen och anläggningar med kritiska driftfunktioner. Samtidigt kan de med full kontroll övervaka energiflödena i dem.

 • Läs mer om

  Kyla

  Behovet av kylning är en direkt konsekvens av den energi som förbrukas i datacentret, men kylning kräver också energi.

 • Läs mer om

  Säker kraft

  Kraftförsörjning handlar om att skydda verksamheten mot både korta och längre avbrott, samt att hela tiden skydda IT-utrustningen.

 • Läs mer om

  Kommunikation

  Fastighetens kabelsystem är helt avgörande för att upprätthålla kommunikation mellan ett företags IT-system.

 • Läs mer om

  Service & Support

  Det finns inga genvägar. En förutsättning för en säker driftmiljö är noggrant och preventivt underhåll inom fastställda ramar.