Batteriguiden

Batterier för reservkraft

Coromatic kan leverera ett brett utbud av bly (Pb) och nickel-kadmium (NiCd) till UPS, larm, offshore, reservströmkällor och energiförsörjning. Batterierna finns i spänningar 1,2 V, 2V, 4V, 6V och 12V med kapacitet upp till 13.000 Ah. Produktsortimentet består av både öppna, fritt ventilerade batterier och slutna, ventilreglerade VRLA-batterier. Detta innebär att vi objektivt kan erbjuda den bästa och säkraste lösningen för varje tillämpning och användningsområde som batterierna kommer att användas i.

 

Frittventilerade OPzS Bly/syrebatterier (öppna)

Produktegenskaper
Ventilreglerad rörplatta med flytande syra
Tillverkade enligt DIN-40736 standard
Användningsområde telecom, kraft och nödkraft AquaGen premium ventilreglerarsystem
Kapacitet på 200Ah – 3000Ah

Produktfördelar
Lång livslängd, 20 år
Långa intervaller mellan påfyllningar
Nästan helt underhållsfria med AquaGen med mycket goda cyklingsegenskaper

 

Ventilreglerade AGM-VRLA Bly/syrabatterier (täta)

Produktegenskaper
Elektrolyt: Syra i glasfibermatta (AGM)
Ventilreglerade (VRLA) batterier
Användningsområde telecom, UPS och nödkraft
Kapacitet från 6 volt 1,3 Ah till 12 volt 250Ah

Produktfördelar
Klassifikasion EUROBAT, 3-5 och 10-12 år
Underhållsfria
Mycket goda högströmsegenskaper
Horisontell montering möjlig
Norbat, Coromatics eget märke i Skandinavien
Ventilreglerade AGM-VRLA Bly/syrabatterier (täta)

 

Ventilreglerade OPzV bly/syrabatterier (gel)

Produktegenskaper
Ventilreglerade celler tillverkade enligt DIN 40742
Elektrolyt i fast form som GEL med SiO2
Positiv rörplata
Användningsområde telecom, kraft, solenergi, nödkraft och UPS

Produktfördelar
Lång livslängd, 18 år
Underhållsfria
Goda cyklingsegenskaper
Kan monteras i horisontelt läge upp till 1500 Ah
Flamskyddad plast i kärlet UL 94 VO

 

Nickel Cadmium batterier (öppna och täta)

Produktegenskaper
FNC ventilerade och täta NiCD batterier
Fiber NiCD (FNC) teknologi
Designat specielt för UPS, och andra standby-applikationer som är beroende av tillförlitlig strömförsörjning

Produktfördelar
Mycket lång livslängd
Nästan helt underhållsfria
Elektrokemiska fördelar som sörjer för en stabil och säker batteridrift

Projektering
Vid konstruktion och beräkning av batteribanker stöter man på många frågor, såsom driftsförhållanden, belastning, temperatur, upp/urladdningar, serviceintervall, osv. Vi hjälper gärna till med design och beräkningar av batterilösningar i rack eller skåp. Coromatic har ett team som bistår kunderna med utbildning och seminarier med fokus på säkerhet och korrekt användning av batterier.

 

Aquagen

Produktegenskaper
Unikt ventilreglerarsystem
Kupol för kondenserad vattenånga
Ventil som öppnar vid övertryck
Övertrycksskydd
Keramiskt skydd för katalysator.

Produktfördelar
Reducerar vattenpåfyllning till ett absolut minimum
Reducerar kostnaden för ventilation i batterirummet
Integrerad flamskyddsmedel i materialet
Levereras för enkla celler eller hela batteriblock.

 

Projektering och service

Service
Underhållsavtal
Projektering och uträkningar på batterisystem
Stort lager av batterier
Service 24 timmar om dygnet

Utbildning
Coroamtic anordnar seminarium för ert företag och era kunder
Våra återförsäljare är tekniskt utbildade på våra produkter
Utbildningen hjälper er så att ni får rätt batterilösning till era applikationer.

 

Batteriskåp & Kabinetter

Batteriskåp
Stort urval av batteriskåp för att skydda batterierna.
Viktigt med god ventilation för att ha rätt arbetstemperatur för batterierna.

Kabinett
Coromatic har även lösningar på kabinett när det behövs extra lång reservtid.
Kabinetten har robust konstruktion med kraftiga hyllor.

 

Batteriställningar

Batteriställning
Kundanpassande ställningar
Flexibla lösningar
Robusta ställningar för stora batterisystem
Program för uträkning av olika lösningar

Produktfördelar
Syrabeständig beläggning som förhindrar korrosion
Våra leverantörer har stor kapacitet med korta leveranstider
Mycket prisvärda lösningar

 

NorBat VRLA-AGM Batterier

NorBat-serien är Coromatics eget märke som marknadsförs för den Skandinaviska marknaden. Standard-serien omfattar batterier från 6 volt 1,2 Ah til 12 volt 250 Ah . Typiska använingsområden är larm, UPS, telecom och nödkraft. Till energikällor och kraftanläggningar  levereras större batteribanker med ett komplett utbud upp till 3000 Ah. Både med fritt ventilerade (öppna) och ventilreglerade (slutna) enkla celler med en designad livslängd på 20 år.

 

Frågor & svar

Vad är ampertimmar (Ah) och reservkapacitet?
Enhet av batteriets totala ”energireserv”. Oftast mäts detta vid 20 timmars urladdning. Batteriet belastas till man har en slutspänning på 1,75V per cell, eller med andra ord, 10,5 volt för ett 12-volts batteri. Reservkapacitet (R) uppges i minuter och är den tid som batteriet kan belastas med 25 A innan spänningen sjunker under 1,75 V per cell – 10,5 volt på 12-volts batteri. Vid 100 timmar urladdningstid vill det numeriska värdet öka, men det finns inte mer energi i batteriet för det.

Vilka krav ställs på ventilation i ett rum med batterier under laddning?
När man laddar ett antal större öppna batterier i ett rum, måste man se till att finns tillräcklig ventilation i rummet. Öppen eld eller gnistor får inte förekomma. För laddning av öppna ventilerade batterier är kravet på ventilation 20 m3/t pr. batteri på 100 Ah. För batterier med underhållsladdning under gasgränsen är kravet 5 m3/t pr. batteri. Vid laddning av slutna ventilreglerade batterier krävs en ventilationsluftmängd på endast 25% av vad som krävs vid laddning av öppna batterier.

Vad menas med laddningsmottaglighet?
Med detta menas batteriets förmåga att få ny energi. Man anger mottagligheten i ampere (A) vid -18°C (samma temperatur som kallstartegenskaper). Vid denna temperatur skall laddningsmottagligheten vara mer än 5% av batteriets 20 timmars kapacitet. Det vill säga att ett batteri med 68 Ah v/20 timmar skall ha minimum 3,4 A uppmätt vid 0°C.

Vad är syravikt?
Syravikt är en enhet som visar batterisyrans specifika vikt.

Kan man efterfylla batteriet med batterisyra?
Nej! Är vätskenivån i batteriet för lågt ska man kunna fylla på med destillerat vatten.

Kan batterier explodera?
Ja, om man är oförsiktig när man använder batteriladdare eller vid montering/demontering av batterier. Läs bruksanvisningen på laddaren och följ den. Undvik gnistor och öppen eld i närheten av batterier. Under laddning bildas det knallgas. Se också säkerhetsmanualen på batteriets baksida.

Kan man byta ut ett batteri i en batteribank?
Det är ingen bra batteriekonomi att bara byta ut ett batteri. Batterier som är seriekopplade anpassar sig till varandra, vilket gör att man får sämre livstid på batterierna. Detta med hänsyn till både konstruktion och ålder.

Vad är ett slutet ventilreglerat batteri?
Enkelt förklarat är att när ett vanligt öppet batteri är fulladdat når den gas tension och gasen släpps ut ur batteriet genom ventilen i locket. Även ett slutet ventilreglerat batteri når gas tension när det är fulladdat. Men istället för att släppa ut gasen stannar gasen i batteriet och man får ett slutet system. Alla slutna ventilreglerade batterier har säkerhetsventiler som öppnar om trycket i batteriet skulle öka dramatiskt vid exempelvis överladdning.

Inget slutet ventilreglerat batteri kan efterfyllas med vatten. Därför bör man använda laddare som är både ström och spänningsstyrd. Om batteriet stadigt överladdas kommer elektrolyten i batteriet att försvinna och batteriet blir obrukbart. Det finns två kategorier av slutna ventilreglerade batterier, AGM och GEL batterier.

Vad är ett GEL-batteri?
Vid tillverkningen fylls ett GEL batteri med flytande elektrolyt/batterisyra. Senare tillsätts en kisellösning som gör att batterisyran stelnar. GEL batterier har lika mycket batterisyra som ett vanligt öppet batteri. När batterisyran är i fast form så gör det att batteriets elektrolytplattor sitter fast och är skyddade mot skador som kan bli av vibrationer och skakningar. GEL batteriet klarar konstanta djupurladdningar mycket bra.

Vad är ett AGM-batteri?
AGM är en förkortning av Absorbent Glass Mat. Med detta menas att elektrolyten ligger absorberat i separatormaterialet och i plattornas aktiva material. Det betyder att det är mindre batterisyra i ett AGM batteri än i ett vanligt öppet batteri. Vi får en högre effekttäthet vid hög belastning/starter i ett AGM-batteri, men det är betydligt känsligare för exempelvis överladdning.

Vad är självurladdning?
I alla bly-/syrabatterier finns det en viss självurladdning. Ett varmt batteri har högre självurladdning än ett svalare batteri. För var tionde grad temperaturen går ner reduceras självurladdningen med ca. 50%.

Vad betyder det att batteriet är sulfaterat?
Detta innebär att det har bildats en beläggning av blysulfat på plattorna. Beläggningen är i allmänhet mycket svår att få bort genom laddning. Sulfatering uppstår oftas om man ställer undan batterier utan att man har laddat dem först eller om man använder batterierna men inte ger dem tillräkligt med laddning. Plattorna på sulfaterade batterier kommer att få en vit beläggning på ytan. Man kan anta att batteriet är sulfaterat om batterispänningen ökar från urladdat till över 13 volt efter några minuters laddning. Ju mer spänningen stiger utöver det normala, ju kraftigare kan man anta att batteriet är sulfaterat.

Produktion av batterier
Batterisenteret är en division inom Coromatic, som i huvudsak sysslar med försäljning av industribatterier och prospektering av större batteribanker för offshore, elektroinstallationer, samt utbildning av återförsäljare och grossister.

Vid avdelningen på Heimdal i Trondheim, har vi vår produktion av batteripack. Det tillverkas batteripack med de flesta kända batteriteknologier som t ex Alkaline, Nickel Cadmium, Nickel Metalhydrid och Lithium. Här produceras större och mindre serier till applikationer som nödljusarmaturer, telecom, elektronik och skräddarsydda kundanpassningar.

Tack vare vårt breda produktsortiment och effektiva produktion kan vi leverera batteripack med korta leveranstider. Den teknik vi använder i produktionen kallas micro-svetsning. Vi använder nickel band som kontakt och med hjälp av moderna svetsmaskiner kommer det  i inte att utveckla hög värme under processen.

Efter montering av battericeller monteras kablar och eventuella temperaturgivare, polyswitchar, etc. Sedan kopplas batteriet för rätt spänning och paketeras i krympplast.

Batteripacken blir sedan märkt med datum, spänning (volt) och Kapacitet (mAh) samt artikelnummer.

Vi samarbetar med flera av våra industrikunder och utvecklar ny design och bättre lösningar.

Vid större serier sammarbetar vi med andra tillverkare, Vi säkerställer kundens egen design genom ramavtal. Detta garanterar att produkterna skyddas mot konkurrenter.

 

Märkning av miljöfarliga batterier

batteri10

Miljöfarliga batterier ska vara märkta med retursymbol lika figuren nedan. Här finns också det kemiska tecknet för den miljöskadliga tungmetallen. När det gäller knappceller och knappcellsbatterier är själva förpackningen till batterierna märkta med dessa symboler.

 

Märkning av miljöanpassade batterier

batteri11

Miljöanpassande batterisystem av typ nickel-matallhydrid och litium-ion kan på grund av de internationella märkningskraven vara märkta med retursymbol i form av tre pilar. Detta innebär inte att batteriet är miljöfarligt.

Kontakta oss

Batterier för reservkraft

Batterier för reservkraft

Coromatic kan leverera ett brett utbud av bly (Pb) och nickel-kadmium (NiCd) till UPS, larm, offshore, reservströmkällor och energiförsörjning. Batterierna finns i spänningar 1,2 V, 2V, 4V, 6V och 12V med kapacitet upp till 13.000 Ah. Produktsortimentet består av både öppna, fritt ventilerade batterier och slutna, ventilreglerade VRLA-batterier. Detta innebär att vi objektivt kan erbjuda den bästa och säkraste lösningen för varje tillämpning och användningsområde som batterierna kommer att användas i.

 • Läs mer om

  Kyla

  Behovet av kylning är en direkt konsekvens av den energi som förbrukas i datacentret, men kylning kräver också energi.

 • Läs mer om

  Säker kraft

  Kraftförsörjning handlar om att skydda verksamheten mot både korta och längre avbrott, samt att hela tiden skydda IT-utrustningen.

 • Läs mer om

  Kommunikation

  Fastighetens kabelsystem är helt avgörande för att upprätthålla kommunikation mellan ett företags IT-system.

 • Läs mer om

  Service & Support

  Det finns inga genvägar. En förutsättning för en säker driftmiljö är noggrant och preventivt underhåll inom fastställda ramar.