Reservkraft

Säker kraftförsörjning med reservkraft är en förutsättning för alla verksamheter. Ju mer kritisk verksamhet, desto högre krav måste man ställa på säker kraftförsörjning.

På Coromatic kan vi erbjuda alla eller valda delar i en reservkraftslösning från konstruktion, projektering och tillverkning till installation, driftsättning och förebyggande underhåll.

För att klara att kraftförsörja hela eller stora delar av verksamheten under ett nätavbrott finns idag ingen annan lösning än reservkraft baserat på ett eller flera dieselelverk.

Reservkraften utgör en viktig försäkring mot strömbortfall. Som med många andra försäkringar gäller det att hitta den som både kan erbjuda rätt skydd i nuläget och ge en trygg lösning över tid. Det kan vi på Coromatic.

Kontakta oss

Vi erbjuder alla delar

Vi erbjuder alla delar

På Coromatic kan vi erbjuda alla eller valda delar i en lösning på reservkraft från konstruktion, projektering och tillverkning till installation, driftsättning och förebyggande underhåll. För att klara att kraftförsörja hela eller stora delar av verksamheten under ett nätavbrott finns idag ingen annan lösning än reservkraft baserat på ett eller flera dieselelverk.

 • Läs mer om

  Kyla

  Behovet av kylning är en direkt konsekvens av den energi som förbrukas i datacentret, men kylning kräver också energi.

 • Läs mer om

  Säker kraft

  Kraftförsörjning handlar om att skydda verksamheten mot både korta och längre avbrott, samt att hela tiden skydda IT-utrustningen.

 • Läs mer om

  Kommunikation

  Fastighetens kabelsystem är helt avgörande för att upprätthålla kommunikation mellan ett företags IT-system.

 • Läs mer om

  Service & Support

  Det finns inga genvägar. En förutsättning för en säker driftmiljö är noggrant och preventivt underhåll inom fastställda ramar.