DCIM

DCIM – Datacentrets flygledartorn

Datacentret är hjärtat i verksamheten och man förutsätter full kontroll, styrning och övervakning av densamma. Att förutsätta detta gällande alla servrar, kopplingarna i datacentret, processerna för ändringshantering, den ekonomiska styrningen och för övervakningen utan rätt nivå på DCIM (Data Center Infrastructure Management) innebär stora risker.

Trend

Mixen av ny och äldre utrustning i datacentret gör miljön extremt komplex samtidigt som kraven på kontroll vad gäller kostnader, kapacitet och förändringar ökar. Behovet av att vilja samla all relevant information på ett ställe och därmed uppnå en övergripande kontroll har därför uppstått.

Konsekvens

Företag väljer antingen att fokusera på kostnads-besparingar av elkonsumtion, konsolideringar och operativa kostnader via nedskärningar eller outsourcing utan att värdera effekter och risker eller att aktivt arbeta med miljön via DCIM och därigenom skapa kostnads-kontroll och en effektiviserad miljö.

Vår rekommendation

Rekommendationen är att låta Coromatic utvärdera hur er datacentermiljö ser ut idag och presentera de effekter, nyttor och besparingar ni får ut av ett aktivt arbete med DCIM. Att få kontroll över sina produkter, optimera energiförbrukning, maximera kapacitetsplaneringen, få tydliga förändringsprocesser och samla allt i ett verktyg resulterar i fantastiska synergier.

 

Därför skall du välja Coromatic

 • Kvalitet – Vi levererar hållbara och framtidssäkra lösningar och gör aldrig avkall på kvalitet.
 • Användarvänlighet – Vi bidrar till en hög användargrad och tidig ROI (Return On Investment).
 • Trygghet – Vi tar ett helhetsansvar från behovsanalys till teknisk lösning och genomförande.
 • Trusted advisor – Vi arbetar både proaktivt och nära våra kunder för maximalt utfall av partnerskapet.

> Ladda ner produktblad (PDF)

Kontakta oss

Coromatic och DCIM

Coromatic och DCIM

Datacentret är hjärtat i verksamheten och man förutsätter full kontroll, styrning och övervakning av densamma. Att förutsätta detta gällande alla servrar, kopplingarna i datacentret, processerna för ändringshantering, den ekonomiska styrningen och för övervakningen utan rätt nivå på DCIM (Data Center Infrastructure Management) innebär stora risker.

 • Läs mer om

  Kyla

  Behovet av kylning är en direkt konsekvens av den energi som förbrukas i datacentret, men kylning kräver också energi.

 • Läs mer om

  Säker kraft

  Kraftförsörjning handlar om att skydda verksamheten mot både korta och längre avbrott, samt att hela tiden skydda IT-utrustningen.

 • Läs mer om

  Kommunikation

  Fastighetens kabelsystem är helt avgörande för att upprätthålla kommunikation mellan ett företags IT-system.

 • Läs mer om

  Service & Support

  Det finns inga genvägar. En förutsättning för en säker driftmiljö är noggrant och preventivt underhåll inom fastställda ramar.