Installation datanät

Installation av datanät

Idag skickar vi mer data än någonsin och installation av datanät är mycket viktigt. Våra datacenter växer explosionsartat och allt ska gå snabbare. Kraven på fastighetsnätet och spridningsnätet ökar konstant och den fysiska kabeln ska idag transportera mer trafik och i högre hastighet än vad vi tidigare trodde var möjligt.

Trend

Trots att man spådde motsatsen så eskalerar användandet av den fysiska kabeln som ett led i ökade kapacitetskrav när WiFi inte räcker till. Parallellt växer datacentermiljön och designmässigt ser vi en ökning av modulära, skalbara och flexibla fiberlösningar som klarar högre bandbredd. Intelligensen i fastighetsnätet ökar och utvecklingen av PoE (Power over Ethernet) driver på ytterligare användning av den fysiska nätkabeln.

Konsekvens

De fasta näten har blivit verksamhetskritiska då bandbredd och funktion påverkar verksamhetens leverans-möjligheter och därmed företagens konkurrenskraft. Kabelmängderna ökar kraftigt och då också krav på kanalisation och dess design eftersom det har påverkan på både värme, kyla och energiförbrukning. Denna ökning påverkar i sin tur struktur och ordning i kabelmiljöerna då oordning kan få stora negativa konsekvenser i ett datacenter.

Vår rekommendation

Rekommendationen är att snarast möjligt låta Coromatic analysera den nuvarande miljön och förstå framtida behov. Baserat på analysen presenteras därefter ett lösningsförslag där Coromatic framtidssäkrat för kommande behov beträffande kablage. Bland mycket annat hjälper Coromatic sina kunder med design av ett väldimensionerat fastighetsnät, struktur och ordning i datacentret, optimerad racklayout och högkvalitativa produkter.

Därför skall du välja Coromatic

 • Kvalitet – Vi levererar hållbara och framtidssäkra lösningar och gör aldrig avkall på kvalitet.
 • Användarvänlighet – Vi bidrar till en hög användargrad och tidig ROI (Return On Investment).
 • Trygghet – Vi tar ett helhetsansvar från behovsanalys till teknisk lösning och genomförande.
 • Trusted advisor – Vi arbetar både proaktivt och nära våra kunder för maximalt utfall av partnerskapet.

> Ladda ner produktblad (PDF)

Kontakta oss

Coromatic - Installation av datanät

Coromatic - Installation av datanät

Idag skickar vi mer data än någonsin, våra datacenter växer explosionsartat och allt ska gå snabbare. Kraven på fastighetsnätet och spridningsnätet ökar konstant och den fysiska kabeln ska idag transportera mer trafik och i högre hastighet än vad vi tidigare trodde var möjligt.

 • Läs mer om

  Kyla

  Behovet av kylning är en direkt konsekvens av den energi som förbrukas i datacentret, men kylning kräver också energi.

 • Läs mer om

  Säker kraft

  Kraftförsörjning handlar om att skydda verksamheten mot både korta och längre avbrott, samt att hela tiden skydda IT-utrustningen.

 • Läs mer om

  Kommunikation

  Fastighetens kabelsystem är helt avgörande för att upprätthålla kommunikation mellan ett företags IT-system.

 • Läs mer om

  Service & Support

  Det finns inga genvägar. En förutsättning för en säker driftmiljö är noggrant och preventivt underhåll inom fastställda ramar.