Mobil inomhustäckning

Människan är mer mobil än någonsin – i dubbel bemärkelse

Ett konstant ökat nyttjande av mobiltelefonen innebär idag extrema krav på mobil inomhustäckning samtidigt som aktivitetsbaserade arbetsplatser med mobilitet hos den enskilde anställde skapar ytterligare utmaningar. Kraven på den mobila inomhustäckningen har aldrig varit större och kommer fortsätta öka.

Trend

Moderna byggnader ska vara energieffektivare än tidigare och dessutom följa miljömässiga normer. Dessa krav till-sammans med aktivitetsbaserade arbetsplatser, BOYD (Bring You Own Device), nyttjandet av appar och ett ökat individberoende av mobiltelefonen ställer idag enorma krav på inomhustäckningen.

Konsekvens

Mobilsignalen blir undermålig och i vissa fall helt obefintlig beroende på var individen befinner sig. När denna affärskritiska funktion inte fungerar tillfreds-ställande påverkar det hela bolagets verksamhet och kan bli mycket kostsam i förlängningen. Irritationen mot befintlig operatör, facility och IT-avdelningen är ytterligare resultat av problem med inomhustäckningen.

Vår rekommendation

Rekommendationen är att snarast möjligt låta Coromatic analysera er arbetsmiljö och befintliga lösning för mobil inomhustäckning. Vad som är optimalt är individuellt. Baserat på analysen presenteras ett lösningsförslag där vi även framtidssäkrat ert kommande behov gällande mobil kommunikation. Presenterad lösning är både operatörsneutral (DAS, Off-Air) och kan hantera en eller flera teknologier (GSM, UMTS, LTE, TETRA) samtidigt som ett komplett supportåtagande ingår som en del av Coromatics helhetsleverans.

Därför skall du välja Coromatic

 • Kvalitet – Vi levererar hållbara och framtidssäkra lösningar och gör aldrig avkall på kvalitet.
 • Användarvänlighet – Vi bidrar till en hög användargrad och tidig ROI (Return On Investment).
 • Trygghet – Vi tar ett helhetsansvar från behovsanalys till teknisk lösning och genomförande.
 • Trusted advisor – Vi arbetar både proaktivt och nära våra kunder för maximalt utfall av partnerskapet.

> Ladda ner produktblad (PDF)

Kontakta oss

Coromatic - Mobil inomhustäckning

Coromatic - Mobil inomhustäckning

Ett konstant ökat nyttjande av mobiltelefonen innebär idag extrema krav på mobil inomhustäckning samtidigt som aktivitetsbaserade arbetsplatser med mobilitet hos den enskilde anställde skapar ytterligare utmaningar. Kraven på den mobila inomhustäckningen har aldrig varit större och kommer fortsätta öka.

 • Läs mer om

  Kyla

  Behovet av kylning är en direkt konsekvens av den energi som förbrukas i datacentret, men kylning kräver också energi.

 • Läs mer om

  Säker kraft

  Kraftförsörjning handlar om att skydda verksamheten mot både korta och längre avbrott, samt att hela tiden skydda IT-utrustningen.

 • Läs mer om

  Kommunikation

  Fastighetens kabelsystem är helt avgörande för att upprätthålla kommunikation mellan ett företags IT-system.

 • Läs mer om

  Service & Support

  Det finns inga genvägar. En förutsättning för en säker driftmiljö är noggrant och preventivt underhåll inom fastställda ramar.