Office Desk Solutions

Office Desk Solutions

Fast eller aktivitetsbaserad arbetsplats? Oavsett svar ställer den anställde krav på att de tekniska behoven ska tillgodoses oberoende av vart individen väljer att utföra sitt arbete. Strävan efter att gestalta sina lokaler på ett smart och yteffektivt sätt ökar och de fasta arbetsplatserna blir färre. Samtidigt blir rörligheten bland personalen ännu större och detta ställer helt nya krav på kontorets tekniska bestyckning.

Trend

Antalet personliga arbetsplatser blir färre och antalet kontor med aktivitetsbaserade arbetsplatser ökar lavinartat. Man vill skapa utrymme för spontana och kreativa möten, få plats med tysta samtalsrum och inspireras av lounger med inbjudande atmosfärer samtidigt som de tekniska förutsättningarna ska finnas oavsett var i kontorsmiljön man väljer att placera sig

Konsekvens

Önskan att få funktionella och flexibla arbetsmiljöer ställer nya krav på framförallt el och nätverk. Man vill ha smarta, snygga och dolda lösningar som tillgodoser alla behov oavsett vart man befinner sig i lokalen. Att åstadkomma detta själv utan erfarenhet eller kompetens skapar oftast en mindre lyckad arbetsmiljö med dåliga tekniska lösningar.

Vår rekommendation

Rekommendationen är att låta Coromatic se över den nuvarande miljön och parallellt med detta genomföra en workshop där utpekade anställda och ansvariga från kunden deltar. Coromatic kommer därefter att analysera utfallet och aktuell workshop för att därefter presentera ett väldimensionerat och framtidssäkrat lösningsförslag kopplat till just er verksamhet.

Därför skall du välja Coromatic

 • Kvalitet – Vi levererar hållbara och framtidssäkra lösningar och gör aldrig avkall på kvalitet.
 • Användarvänlighet – Vi bidrar till en hög användargrad och tidig ROI (Return On Investment).
 • Trygghet – Vi tar ett helhetsansvar från behovsanalys till teknisk lösning och genomförande.
 • Trusted advisor – Vi arbetar både proaktivt och nära våra kunder för maximalt utfall av partnerskapet.

> Ladda ner produktblad (PDF)

Kontakta oss

Coromatic - Office Desk Solutions

Coromatic - Office Desk Solutions

Fast eller aktivitetsbaserad arbetsplats? Oavsett svar ställer den anställde krav på att de tekniska behoven ska tillgodoses oberoende av vart individen väljer att utföra sitt arbete. Strävan efter att gestalta sina lokaler på ett smart och yteffektivt sätt ökar och de fasta arbetsplatserna blir färre. Samtidigt blir rörligheten bland personalen ännu större och detta ställer helt nya krav på kontorets tekniska bestyckning.

 • Läs mer om

  Kyla

  Behovet av kylning är en direkt konsekvens av den energi som förbrukas i datacentret, men kylning kräver också energi.

 • Läs mer om

  Säker kraft

  Kraftförsörjning handlar om att skydda verksamheten mot både korta och längre avbrott, samt att hela tiden skydda IT-utrustningen.

 • Läs mer om

  Kommunikation

  Fastighetens kabelsystem är helt avgörande för att upprätthålla kommunikation mellan ett företags IT-system.

 • Läs mer om

  Service & Support

  Det finns inga genvägar. En förutsättning för en säker driftmiljö är noggrant och preventivt underhåll inom fastställda ramar.