Smart Hands

Frigör din personal – smart och effektivt!

Dagens IT-miljöer är komplexa och kräver ofta insatser av tekniskt kompetenta resurser för att förändras eller på annat sätt optimeras. Eftersom resursen ska kunna hantera ett brett spektra av uppgifter krävs en bred kunskapsbas och en erfarenhet från fysisk närvaro i ett datacenter, något som inte alltid är så enkelt att hitta.

Trend

Arbetsuppgifterna inom en IT-miljö och ett datacenter har både ökat och blivit mer diversifierade med allt från analysarbete och projektledning till installationer, patchning och märkning. Detta gör det svårt för kunden att resursoptimera med befintlig personal utan negativ påverkan på övrig verksamhet.

Konsekvens

Resurshanteringen blir både ineffektiv och dyr när överkvalificerad personal tvingas till enkla insatser. Att ha teknisk kompetens som snabbt kan utföra enklare åtaganden, rapportering och förändringar i datacentret med snabb inställelsetid har blivit en ekonomisk och verksamhetskritisk utmaning.

Vår rekommendation

Rekommendationen är att i samråd med Coromatic se över behovet på respektive site i kombination med det befintliga resursutnyttjandet. Översynen kommer ge en bra bild över nuläget men samtidigt svara på om alternativkostnaden med externa resurser, så kallade Smart Hands, är ett bättre ekonomiskt alternativ. Baserat på analysens resultat presenteras ett lösningsförslag som ger kunden trygghet och rätt kompetens på rätt plats.

Därför skall du välja Coromatic

 • Kvalitet – Vi levererar hållbara och framtidssäkra lösningar och gör aldrig avkall på kvalitet.
 • Användarvänlighet – Vi bidrar till en hög användargrad och tidig ROI (Return On Investment).
 • Trygghet – Vi tar ett helhetsansvar från behovsanalys till teknisk lösning och genomförande.
 • Trusted advisor – Vi arbetar både proaktivt och nära våra kunder för maximalt utfall av partnerskapet.

> Ladda ner produktblad (PDF)

Kontakta oss

Coromatic Smart Hands-lösningar

Coromatic Smart Hands-lösningar

Dagens IT-miljöer är komplexa och kräver ofta insatser av tekniskt kompetenta resurser för att förändras eller på annat sätt optimeras. Eftersom resursen ska kunna hantera ett brett spektra av uppgifter krävs en bred kunskapsbas och en erfarenhet från fysisk närvaro i ett datacenter, något som inte alltid är så enkelt att hitta.

 • Läs mer om

  Kyla

  Behovet av kylning är en direkt konsekvens av den energi som förbrukas i datacentret, men kylning kräver också energi.

 • Läs mer om

  Säker kraft

  Kraftförsörjning handlar om att skydda verksamheten mot både korta och längre avbrott, samt att hela tiden skydda IT-utrustningen.

 • Läs mer om

  Kommunikation

  Fastighetens kabelsystem är helt avgörande för att upprätthålla kommunikation mellan ett företags IT-system.

 • Läs mer om

  Service & Support

  Det finns inga genvägar. En förutsättning för en säker driftmiljö är noggrant och preventivt underhåll inom fastställda ramar.