WiFi

WiFi – alltid uppkopplad och fri som en fågel

De trådlösa nätverken (WiFi) har möjliggjort ”Internet of  Things” som en del av vår vardag. Vi förutsätter möjligheten att kunna koppla upp våra enheter mot trådlösa nätverk vart vi än befinner oss. Molntjänster, appar, sociala nätverk, chat, spel, streaming och video-samtal är bara några funktioner som kräver ett stabilt trådlöst nätverk.

Trend

Allt fler företag väljer bort personliga arbetsplatser för aktivitetsbaserade lösningar och antalet uppkopplade enheter såsom datorer, läsplattor och mobiltelefoner ökar kraftigt. Datamängden stiger i ännu snabbare takt vilket skapar ökad belastning på både nätet och accesspunkter, en belastning som förväntas öka ytterligare framöver.

Konsekvens

Den ökade belastningen resulterar i störningar när befintliga accesspunkter inte längre kan hantera den stora datamängd som vill passera. Irritation, bristande säkerhet i ett överbelastat nätverk, sänkt arbetstempo och bristande moral är bara några av de negativa effekter ett undermåligt trådlöst nätverk har på en verksamhet.

Vår rekommendation

Rekommendationen är att snarast möjligt låta Coromatic analysera er arbetsmiljö och befintliga lösning för trådlöst nätverk. Baserat på analys och uppdaterad radioplanering presenteras ett lösningsförslag där vi framtids-säkrat era behov gällande trådlös kommunikation. Presenterad lösning är både skalbar och kraftfull samtidigt som ett komplett supportåtagande ingår som en del av Coromatics helhetsleverans.

Därför skall du välja Coromatic

 • Kvalitet – Vi levererar hållbara och framtidssäkra lösningar och gör aldrig avkall på kvalitet.
 • Användarvänlighet – Vi bidrar till en hög användargrad och tidig ROI (Return On Investment).
 • Trygghet – Vi tar ett helhetsansvar från behovsanalys till teknisk lösning och genomförande.
 • Trusted advisor – Vi arbetar både proaktivt och nära våra kunder för maximalt utfall av partnerskapet.

> Ladda ner produktblad (PDF)

Kontakta oss

Coromatic WiFi-lösningar

Coromatic WiFi-lösningar

De trådlösa nätverken har möjliggjort ”Internet of Things” som en del av vår vardag. Vi förutsätter möjligheten att kunna koppla upp våra enheter mot trådlösa nätverk vart vi än befinner oss. Molntjänster, appar, sociala nätverk, chat, spel, streaming och video-samtal är bara några funktioner som kräver ett stabilt trådlöst nätverk.

 • Läs mer om

  Kyla

  Behovet av kylning är en direkt konsekvens av den energi som förbrukas i datacentret, men kylning kräver också energi.

 • Läs mer om

  Säker kraft

  Kraftförsörjning handlar om att skydda verksamheten mot både korta och längre avbrott, samt att hela tiden skydda IT-utrustningen.

 • Läs mer om

  Kommunikation

  Fastighetens kabelsystem är helt avgörande för att upprätthålla kommunikation mellan ett företags IT-system.

 • Läs mer om

  Service & Support

  Det finns inga genvägar. En förutsättning för en säker driftmiljö är noggrant och preventivt underhåll inom fastställda ramar.