Service & underhåll

Vi erbjuder service dygnet runt av dina verksamhetskritiska anläggningar

Stabil kraftförsörjning och datakommunikation är avgörande för driften i nästan alla verksamheter idag. I vårt digitaliserade samhälle finns inget utrymme för strömavbrott eller störningar i datakommunikationen. För att säkerställa rätt underhållsnivå i rätt tid och garantera hög driftsäkerhet krävs professionell service. Därför har Coromatic som ambition att hjälpa verksamheter av alla storlekar att säkerställa kontinuerlig kraftförsörjning och datakommunikation för oavbruten drift dygnet runt.


Med servicekänsla i generna

Att säkerställa långsiktig hållbarhet för våra kunders verksamhetskritiska anlägg­ningar är centralt. Detta är anledningen till att vårt serviceerbjudande utgör grunden för vår verksamhet. Oavsett om det handlar om att installera en ny UPS, bygga ett nytt datacenter eller säkerställa kraftförsörjning och datakommunikation på en uppkopplad arbetsplats, så är vårt serviceerbjudande helt integrerat redan vid projektstart. Vi kan även hjälpa verksamheter genom att tillhandahålla service av befintlig verk­samhetskritisk infrastruktur för att skydda datakommunikation och kraftförsörjning.

 

Livscykel verksamhetskritiska anläggningar 10-30 år


Specialiserade tekniker tillhandahåller kvalitetstjänster

linje med branschstandarder och best practice är våra drygt 300 tekniker i Nor­den specialutbildade på områden som är nödvändiga för att säkra och underhålla en verksamhetskritisk anläggning utan avbrott under pågående drift. Eftersom Coroma­tics verksamhet är rikstäckande kan våra kunder alltid lita på att rätt tekniker finns på rätt plats inom garanterad svarstid så att driftsäkerheten på anläggningen kan garanteras.

Våra servicetekniker har de senaste certifikaten för olika produkter från våra leverantörer och i samarbete med Coro­matics partnernätverk kan Coromatic ta helhetsansvar för kundernas verksamhetskritiska anläggningar och garante­ra oavbruten drift.

Vid brådskande ärenden ber vi er ringa 020-45 05 05.


Samlad kontaktpunkt (SPOC)

Våra kunder kan vända sig till vår servicedesk som nås snabbt och smidigt via en samlad kontaktpunkt – per telefon, webb och e-post – dygnet runt, året om. I ett enda samtal kan frågor avseende samtliga produkter och funk­tioner på anläggningen behandlas. Kontaktpunkten fung­erar som ett skyddsnät som gör det möjligt för våra kunder att fokusera på sin kärnverksamhet.

Hantering av servicedokumentation

Alla serviceaktiviteter i våra kunders verksamhetskritiska system dokumenteras och loggas noggrant. Våra servicekoordinatorer behandlar och hanterar all kommunikation och feedback med kunderna som via vår serviceportal erbjuds full inblick och transparens.

Resultatet? Enkel åtkomst till planerade och genomförda aktiviteter inom Coromatics servicesystem samt annan relaterad information om kundernas anläggningar.

Vi anpassar efter dina behov

Eftersom alla verksamheter och driftmiljöer är unika har vi tagit fram en detaljerad och flexibel serviceprocess som vi anpassar och implementerar i nära samarbete med våra kunder. Vi erbjuder olika typer av service, vilka kan skräddarsys efter individuella behov för att säkra verksamhetskritiska anläggningar. Oavsett om du behöver servi­ce för en enda UPS, eller en hel anläggning, finns vi där för dig.

Vid brådskande ärenden ber vi er ringa 020-45 05 05.


Kontakta oss

Samtycke