Critical facilities advisory

Critical facilities advisory (CFA) innebär att vi skapar och implementerar en strategi för dina verksamhetskritiska anläggningar för att säkra avbrottsfri verksamhet. I en alltmer uppkopplad värld kan inte organisationer längre verka och fungera som separata enheter. Verksamheten måste fungera 24/7 och beslutsfattare måste alltid ha tillgång till rätt information oavsett var de än befinner sig.


Coromatic critical facilites advisory

Critical facilities advisory är komplex och strategisk fråga

Investeringen i verksamhetskritiska anläggningar blir därför en alltmer komplex och strategisk fråga. När ett nytt huvudkontor eller en ny produktionsanläggning byggs, måste man redan på ritningsstadiet säkerställa att byggnaden är optimerad för att fungera utan avbrott. Det är här våra rådgivningstjänster spelar en viktig roll.

Våra seniora rådgivare kan genom en kvalificerad analys av behoven, hjälpa dig att skapa en strategi för dina verksamhetskritiska anläggningar och implementera den för att säkerställa att anläggningarna fungerar utan avbrott.

Nyckelbegrepp är därför ökad effektivitet, prestandaförbättringar och minskade kostnader. Coromatic tar aktiv del i att stärka ledningsprocesser i nationella och internationella kundorganisationer inom business continuity. Vår strategiska rådgivning baseras alltid på fakta, analyser, erfarenhet och ”best practice” kring verksamhetskritiska anläggningar.


Kontakta oss