Critical facilities advisory

Digitaliseringen utmanar traditionella affärsmodeller och gör saker möjliga som man tidigare bara kunde drömma om. Men digitaliseringen ställer även helt nya krav på infrastrukturen, där till synes basala saker som kraftförsörjning och datakommunikation blir helt avgörande för att överhuvudtaget kunna driva verksamheten. Företag måste fungera 24/7 och ledningen måste ha tillgång till rätt information, var som helst och när som helst.


Coromatic critical facilites advisory

Rådgivning till en komplex och strategisk verksamhet

Det blir allt mer komplext att investera i verksamhetskritiska anläggningar, och infrastrukturen blir i högsta grad en strategisk fråga.

Oavsett om ett företag planerar att bygga ett nytt huvudkontor eller fabrik, eller om en befintlig anläggning ska renoveras, så måste det redan i designfasen säkerställas att anläggningen kan drivas utan avbrott. Det är här som Coromatics strategiska rådgivare, Critical Facility Advisory, spelar en viktig roll.

Hos många företag finns det stora brister kring styrning och kontroll av verksamhetskritiska anläggningar. Enbart i Norden sker det dagligen mer än ett driftavbrott i timmen i affärskritiska anläggningar.

På Coromatic tar vi detta på väldigt stort allvar. Vi är helt fokuserade på att hjälpa företagens ledning med strategisk rådgivning kring hur de ska hantera sina verksamhetskritiska anläggningar.


Kontakta oss