Critical Facilities Advisory

I en alltmer uppkopplad värld kan inte organisationer längre verka och fungera som separata enheter. Verksamheten måste fungera 24/7 och beslutsfattare måste alltid ha tillgång till rätt information oavsett var de än befinner sig.

Komplex och strategisk fråga

Investeringen i verksamhetskritiska anläggningar blir därför en alltmer komplex och strategisk fråga. När ett nytt huvudkontor eller en ny produktionsanläggning byggs, måste man redan på ritningsstadiet säkerställa att byggnaden är optimerad för att fungera utan avbrott. Det är här våra rådgivningstjänster spelar en viktig roll.

Våra seniora rådgivare kan genom en kvalificerad analys av behoven, hjälpa dig att skapa en strategi för dina verksamhetskritiska anläggningar och implementera den för att säkerställa att anläggningarna fungerar utan avbrott.

Nyckelbegrepp är därför ökad effektivitet, prestandaförbättringar och minskade kostnader. Coromatic tar aktiv del i att stärka ledningsprocesser i nationella och internationella kundorganisationer inom business continuity. Vår strategiska rådgivning baseras alltid på fakta, analyser, erfarenhet och ”best practice” kring verksamhetskritiska anläggningar.

 

 

Se filmen om Coromatic. Den ledande leverantören av verksamhetskritisk infrastruktur i Norden. Se hur vi tänker kring säkerställningen av våra kunders verksamhet och hur den fungerar utan avbrott genom att säkra kraftförsörjning och datakommunikation.

Allt arbete sker i nära samarbete med kunden. Vi kommer överens om omfattning och inriktning innan vi sätter igång.

För att hjälpa våra kunder att uppnå de strategiska målen för sina kritiska anläggningar tar vi stöd av exempelvis affärskonsekvensanalyser och per benchmarking och genomför prestandaförbättrings- och kostnadsreduktionsuppdrag.

Vårt team består av seniora och erfarna rådgivare med en lång erfarenhet av att arbeta med alla aspekter inom ramen för design och drift av verksamhetskritiska anläggningar.

Kontakta oss

Verksamheten måste fungera 24/7

Verksamheten måste fungera 24/7

I en alltmer uppkopplad värld kan inte organisationer längre verka och fungera som separata enheter. Verksamheten måste fungera 24/7 och beslutsfattare måste alltid ha tillgång till rätt information oavsett var de än befinner sig.

 • Läs mer om

  Kyla

  Behovet av kylning är en direkt konsekvens av den energi som förbrukas i datacentret, men kylning kräver också energi.

 • Läs mer om

  Säker kraft

  Kraftförsörjning handlar om att skydda verksamheten mot både korta och längre avbrott, samt att hela tiden skydda IT-utrustningen.

 • Läs mer om

  Kommunikation

  Fastighetens kabelsystem är helt avgörande för att upprätthålla kommunikation mellan ett företags IT-system.

 • Läs mer om

  Service & Support

  Det finns inga genvägar. En förutsättning för en säker driftmiljö är noggrant och preventivt underhåll inom fastställda ramar.