Datacenteranalys

Datacenteranalys är Coromatics verktyg för att ge dig en hälsokontroll av ditt datacenter.

Med stort branschkunnande och lång erfarenhet besiktigar och analyserar våra konsulter samtliga komponenter i ert datacenter och ger er en aktuell status med rekommendationer för framtiden. Allt för att skapa ett så säkert datacenter som möjligt.

Arbetet omfattar även samtliga kontrollpunkter för de olika skyddsnivåerna som definieras i MSB:s (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) ”Vägledning för fysisk Informationssäkerhet i it-utrymmen” (Publ.nr: MSB629 – december 2013).

Rapporten från er datacenteranalys ger en heltäckande bedömning om hur väl datacentret, datorrummet eller kommunikationsrummet uppfyller MSB:s vägledning, tillsammans med rekommendationer om vad som kan göras för att uppnå rekommenderad skyddsnivå.

Analysen omfattar bland annat:
•    El
•    Kyla
•    Byggnation
•    Brandlarm
•    Driftlarm
•    Datamediaskydd
•    Dokumentation
•    Serviceavtal
•    Ordning och reda i miljön
•    Resultat och dokumentation

Kontakta oss

Hälsokontroll av ditt datacenter

Hälsokontroll av ditt datacenter

Datacenteranalys är Coromatics verktyg för att ge dig en hälsokontroll av ditt datacenter.

Med stort branschkunnande och lång erfarenhet besiktigar och analyserar våra konsulter samtliga komponenter i ert datacenter och ger er en aktuell status med rekommendationer för framtiden. Allt för att skapa ett så säkert datacenter som möjligt.

 • Läs mer om

  Kyla

  Behovet av kylning är en direkt konsekvens av den energi som förbrukas i datacentret, men kylning kräver också energi.

 • Läs mer om

  Säker kraft

  Kraftförsörjning handlar om att skydda verksamheten mot både korta och längre avbrott, samt att hela tiden skydda IT-utrustningen.

 • Läs mer om

  Kommunikation

  Fastighetens kabelsystem är helt avgörande för att upprätthålla kommunikation mellan ett företags IT-system.

 • Läs mer om

  Service & Support

  Det finns inga genvägar. En förutsättning för en säker driftmiljö är noggrant och preventivt underhåll inom fastställda ramar.