Accesskontroll och larm

Accesskontroll och larm

Skalskyddet (accesskontroll och larm) i våra kunders verksamhetskritiska anläggningar är det som omsluter allt det andra vi gör för att säkerställa att anläggningen fungerar utan avbrott. Man kan se det som bandet som knyter ihop säcken.

Lösningar för inpassagekontroll

Vi tillhandahåller lösningar för inpassagekontroll, så att endast behöriga personer har tillträde till de mest kritiska miljöerna. Det är vanligt att inpassagekontroll utförs med en kombination av biometrisk kontroll och personliga accesskort. Detta kan följas av enpersonsslussar för att få total spårbarhet på vem som vistas var i anläggningen.

Överföring av larm från anläggningen till vaktbolag är en annan vanlig komponent i våra lösningar och sker alltid med övervakad larmöverföring. Oavsett just dina behov av accesskontroll kan vi sätta samman rätt lösning.

Kontakta oss

Bandet som knyter ihop säcken

Bandet som knyter ihop säcken

Vi tillhandahåller lösningar för inpassagekontroll, så att endast behöriga personer har tillträde till de mest kritiska miljöerna.

 • Läs mer om

  Kyla

  Behovet av kylning är en direkt konsekvens av den energi som förbrukas i datacentret, men kylning kräver också energi.

 • Läs mer om

  Säker kraft

  Kraftförsörjning handlar om att skydda verksamheten mot både korta och längre avbrott, samt att hela tiden skydda IT-utrustningen.

 • Läs mer om

  Kommunikation

  Fastighetens kabelsystem är helt avgörande för att upprätthålla kommunikation mellan ett företags IT-system.

 • Läs mer om

  Service & Support

  Det finns inga genvägar. En förutsättning för en säker driftmiljö är noggrant och preventivt underhåll inom fastställda ramar.