as a Service

Drift av verksamhetskritiska anläggningar
Coromatic erbjuder heltäckande driftåtagande för våra kunder. Det innebär att vi 24/7 under årets alla dagar är beredda att säkerställa obruten drift för din anläggning. Vi arbetar med servicenivåavtal (service level agreement) och garanterar att allt arbete, förbrukningsmateriel och reservdelar ingår i den fasta löpande serviceavgiften. Tillsammans utarbetar vi vilka krav ni har och vilka nyckeltal som skall rapporteras.

Datacenter som tjänst
Få företag äger fastigheten där de har kontor, inte heller sin skrivare, telefonväxel eller sina bilar. Det finns helt enkelt många fördelar med att hyra istället för att äga. Därför erbjuder Coromatic kostnadseffektiva alternativ för företag och myndigheter som inte själva vill äga, bygga eller drifta sitt datacenter. Vi kallar det kort och gott för datacenter som tjänst.

Vi ansvarar för den dagliga driften och hjälper er att optimera datacentret utifrån era behov av kostnadseffektivitet, riskhantering och minskad miljöpåverkan. Genom att låta oss ta ansvar för hela anläggningen kan ni koncentrera er på det ni gör bäst, er kärnverksamhet.

Fördelarna med datacenter som tjänst handlar om flexibilitet och förutsägbarhet. Exempel är:

 • Ni slipper göra stora direktinvesteringar i anläggningen eller binda upp kapital
 • Ni vet vad ni betalar – en summa baserad på behov och användning
 • Möjlighet att dimensionera och kapacitetsplanera – genom att bygga modulärt gör vi det enkelt för er att växa och vi är förberedda för att hjälpa er att skala upp eller ned i takt med att era behov förändras

 

Reservkraft som tjänst
Reservkraft som tjänst är den mest flexibla lösningen vi erbjuder då ni under avtalsperioden har möjlighet att förändra funktionen och utöka kapaciteten på er anläggning.

Tjänsten innefattar en komplett reservkraftlösning med tillhörande funktioner samt underhåll av anläggningen med årliga servicebesök under hela avtalsperioden. I tjänsten ingår förbrukningsmaterial, korrektiv och preventiv service, support och reservdelar. Som tilläggstjänst kan även jour och den månatliga provkörningen inkluderas.

Kontakta oss

Olika helhetsansvar

Olika helhetsansvar

Vi kan ta olika typer av helhetsansvar för att våra kunders verksamhetskritiska anläggningar ska fungera utan avbrott. Ett sätt är att vi helt tar över driften av din anläggning. Enkelt förklarat köper du hela driften som en tjänst från oss.

 • Läs mer om

  Kyla

  Behovet av kylning är en direkt konsekvens av den energi som förbrukas i datacentret, men kylning kräver också energi.

 • Läs mer om

  Säker kraft

  Kraftförsörjning handlar om att skydda verksamheten mot både korta och längre avbrott, samt att hela tiden skydda IT-utrustningen.

 • Läs mer om

  Kommunikation

  Fastighetens kabelsystem är helt avgörande för att upprätthålla kommunikation mellan ett företags IT-system.

 • Läs mer om

  Service & Support

  Det finns inga genvägar. En förutsättning för en säker driftmiljö är noggrant och preventivt underhåll inom fastställda ramar.