Termografi

Värmebild av din anläggning

Genom att ta en värmebild av din anläggning kan vi tydligt se hur värmen flödar i den. Termografering gör det möjligt att upptäcka felkällor innan de bli till incidenter. På ett mycket tidigt stadium kan vi identifiera felkällor i anläggningen och dess delar, såsom ställverk och klimataggregat.

Kontakta oss

 • Läs mer om

  Kyla

  Behovet av kylning är en direkt konsekvens av den energi som förbrukas i datacentret, men kylning kräver också energi.

 • Läs mer om

  Säker kraft

  Kraftförsörjning handlar om att skydda verksamheten mot både korta och längre avbrott, samt att hela tiden skydda IT-utrustningen.

 • Läs mer om

  Kommunikation

  Fastighetens kabelsystem är helt avgörande för att upprätthålla kommunikation mellan ett företags IT-system.

 • Läs mer om

  Service & Support

  Det finns inga genvägar. En förutsättning för en säker driftmiljö är noggrant och preventivt underhåll inom fastställda ramar.