15-årigt driftavtal med Rigshospitalet i Glostrup

Rigshospitalet Glostrup, en del av Region Huvudstaden och östra Danmarks största akutsjukhus, har valt Coromatic, den ledande leverantören av verksamhetskritisk infrastruktur, som partner för design, konstruktion, underhåll samt drift av sjukhusets nya kraft- och kylanläggning.

Stabil och pålitlig kraftförsörjning, reservkraft och kyla är verksamhetskritiska funktioner för Rigshospitalet, inte minst mot bakgrund av att mer energikrävande teknik införs och att sjukhuset står inför en kraftig utbyggnad om totalt 25 000 kvm.


Rigshospitalet i Glostrup

Nödvändigt för att kunna vårda patienter och för att rädda liv

— Att ha trygg och avbrottsfri kraftförsörjning, reservkraft och kyla för hela sjukhuset är absolut nödvändigt för att kunna vårda patienter och för att rädda liv, säger Morten Christiansson, ansvarig för facilities management på Rigshospitalet. Med Coromatic som vår partner ska vi bygga om, modernisera och framtidssäkra kraftförsörjningen och kylanläggningen så att vi är väl förberedda för ny teknik och kommande utbyggnader av sjukhuset. Avtalet är utformat på det sättet att vi har en överenskommen servicenivå (SLA) för de kommande 15 åren, till en kostnad som vi kan förutse.

Avtalat är värt motsvarande 125 miljoner svenska kronor och är ett så kallat offentligt privat partnerskap (OPP) där båda parter delar på investeringen och på risken. Inom ramen för avtalet ska Coromatic designa och bygga en ny kraft- och kyllösning. Vidare ansvarar Coromatic under 15 år för avbrottsfri drift och tillgänglighet av de verksamhetskritiska funktionerna, till en överenskommen nivå.

— Coromatic valdes efter en offentlig upphandling. De har både erfarenheterna och den finansiella styrkan som krävs för att ingå ett partnerskap med oss, säger Morten Christiansson. Att de dessutom kan leverera alla våra önskade lösningar som en tjänst var ytterligare en mycket viktig anledning till varför valet föll på Coromatic.

Det driftavtal som tecknats kring de verksamhetskritiska funktionerna innebär att sjukhuset kommer att kunna förutse driftkostnaderna.

— Vi är naturligtvis mycket glada för den här affären och att vi har fått detta förtroende av Rigshospitalet, säger Lucas Cardholm, ansvarig för services på Coromatic Group. Affären är en av de största vi har genomfört i Danmark och den är ett mycket bra bevis för att vår affärsmodell kring att erbjuda verksamhetskritisk infrastruktur som tjänst är relevant för marknaden.

Konstruktionen av den nya kraftförsörjnings- och kyllösningen inleds omgående. Den kommer efterleva regulatoriska krav samt de höga krav på hållbarhet som har specificerats av Rigshospitalet.

För mer information, vänligen kontakta
Lucas Cardholm
Ansvarig services, Coromatic Group
+46 72 503 71 45
lucas.cardholm@coromatic.com

Morten Christiansson
Head of facilities management, Rigshospitalet
Phone: +45 35 45 55 78
rigshospitalet.dk

 

Om Coromatic
Coromatic är den ledande leverantören av lösningar för verksamhetskritisk infrastruktur, s.k. Critical Facilities Solutions. Coromatic säkerställer att kundernas verksamhet fungerar utan avbrott genom att säkra tillgång till kraftförsörjning och datakommunikation. Företaget kan ta ett helhetsansvar från strategi och design till integration, underhåll och drift av Critical Facilities. Kunder är datacenters, sjukhus, industrier, offentliga verksamheter och huvudkontor.

Coromatic har drygt 500 anställda i Norden och resten av världen och har i dagsläget levererat lösningar och tjänster till företag i mer än 50 länder runtom i världen. Coromatic ägs av EQT tillsammans med medarbetarna.

Om Rigshospitalet
Rigshospitalet, Danmarks internationella sjukhus, erbjuder specialistvård och behandling för Danmarks, Färöarnas och Grönlands medborgare. Den 1 januari 2015 slogs Rigshospitalet samman med Glostrup Hospital och blev därmed landets största sjukhus. För mer information, vänligen besök rigshospitalet.dk.