Vår mission och våra värderingar

Vår Mission

Vi hjälper våra kunder att säkra deras kritiska verksamhet 24/7 och bygga ett Coromatic som Attraherar, Utvecklar och Intresserar branschens Bästa Medarbetare.

 

Våra Värderingar:

  • Vi är en pålitlig och långsiktig partner för våra kunder, med hög professionell integritet.
  • Vi tillför värde till våra kunder genom att säkra och förbättra deras verksamhetskritiska infrastruktur på det mest kostnadseffektiva och hållbara sättet
  • Tillsammans skapar vi en både inkluderande och prestationsdriven One Coromatic kultur

 

Våra värderingar vägleder oss i vårt agerande. Tillsammans utgör de kärnan i Coromatics företagskultur.

Hos oss får du möjlighet att arbeta med intressanta uppdrag i en härlig gemenskap med fokus på utveckling. Kontakta oss om du vill bidra till att säkra viktiga samhällsfunktioner och bli en viktig spelare i vårt fantastiska team!