Datanät

Undermåliga datanät drar ner verksamhetens prestanda

Mer data än någonsin skickas – datanät är viktigare än aldrig förr

Korrekt och väldimensionerad installation av datanät är idag viktigare än aldrig förr. Idag skickar vi mer data än någonsin och Coromatic utför fler installationer av datanät än tidigare. Våra datacenter växer explosionsartat och allt ska gå snabbare. Kraven på fastighetsnätet och spridningsnätet ökar konstant och den fysiska kabeln ska idag transportera mer trafik och i högre hastighet än vad vi tidigare trodde var möjligt.

Fysiska kabeln är grunden till all datatrafik

Trots att man spådde motsatsen så eskalerar användandet av den fysiska kabeln som ett led i ökade kapacitetskrav när WiFi inte räcker till. Parallellt växer datacentermiljön och designmässigt ser vi en ökning av modulära, skalbara och flexibla fiberlösningar som klarar högre bandbredd. Intelligensen i fastighetsnätet ökar och utvecklingen av PoE (Power over Ethernet) driver på ytterligare användning av den fysiska nätkabeln.

 

Datanäten blir affärskritiska som en konsekvens av kravet på bandbredd
De fasta näten har blivit verksamhetskritiska då bandbredd och funktion påverkar verksamhetens leveransmöjligheter och därmed företagens konkurrenskraft. Kabelmängderna ökar kraftigt och då också krav på kanalisation och dess design eftersom det har påverkan på både värme, kyla och energiförbrukning.

Denna ökning påverkar i sin tur struktur och ordning i kabelmiljöerna då oordning kan få stora negativa konsekvenser i ett datacenter.

 

Wifi-lösningar för ständig uppkoppling och full frihet

Wifi, de trådlösa nätverken har möjliggjort ”Internet of Things” som en del av vår vardag. Vi förutsätter möjligheten att kunna koppla upp våra enheter mot trådlösa nätverk vart vi än befinner oss. Molntjänster, appar, sociala nätverk, chat, spel, streaming och videosamtal är bara några funktioner som kräver ett stabilt trådlöst nätverk.

Allt fler företag väljer bort personliga arbetsplatser för aktivitetsbaserade lösningar och antalet uppkopplade enheter såsom datorer, läsplattor och mobiltelefoner ökar kraftigt. Datamängden stiger i ännu snabbare takt vilket skapar ökad belastning på både nätet och accesspunkter, en belastning som förväntas öka ytterligare framöver.

Undermåligt trådlöst nätverk påverkar hela verksamheten
Den ökade belastningen resulterar i störningar när befintliga accesspunkter inte längre kan hantera den stora datamängd som vill passera. Irritation, bristande säkerhet i ett överbelastat nätverk, sänkt arbetstempo och bristande moral är bara några av de negativa effekter ett undermåligt trådlöst nätverk har på en verksamhet.

AV-lösningar för konferensrum, den viktigaste kontorsytan

Möten är en stor del av vår vardag och konferensrummen används flitigt för både interna och externa sittningar där moderna AV-lösningar förenklar mötena avsevärt. Att under mötet kunna dela dokument, presentera, höras och synas på ett högkvalitativt och enkelt sätt är idag en förväntan som sällan slår in när undermålig teknik skapar utmaningar.

Fler och fler uppkopplade kontor ställer höga krav på AV-utrustningen
Folk är i ständig rörelse och stressnivån ökar vilket i sin tur ställer högre krav på effektiva möten via dokumentdelning, videokonferens och olika typer av presentationer. Konferensrummets tekniska bestyckning vad gäller AV-utrustningen måste därför fungera för alla deltagare – alltid.

AV-teknik som inte fungerar skapar irritation och avbrutna möten
Strulande teknik med uselt ljud, dålig bild och problem vid dokumentdelning skapar ineffektivitet, irritation och i värsta fall även ett avbrutet möte. Det ger även ett amatörmässigt intryck gentemot externa besökare med dålig kontroll på viktiga verktyg i den dagliga verksamheten.

 

Office Desk Solutions gör det möjligt att arbeta där du vill

Fast eller aktivitetsbaserad arbetsplats? Oavsett svar ställer den anställde krav på att de tekniska behoven ska tillgodoses oberoende av vart individen väljer att utföra sitt arbete. Strävan efter att gestalta sina lokaler på ett smart och yteffektivt sätt ökar och de fasta arbetsplatserna blir färre. Samtidigt blir rörligheten bland personalen ännu större och detta ställer helt nya krav på kontorets tekniska bestyckning.

Aktivitetsbaserade arbetsplatser är en självklarhet
Antalet personliga arbetsplatser blir färre och antalet kontor med aktivitetsbaserade arbetsplatser har ökat under en lång tid. Man vill skapa utrymme för spontana och kreativa möten, få plats med tysta samtalsrum och inspireras av lounger med inbjudande atmosfärer samtidigt som de tekniska förutsättningarna ska finnas oavsett var i kontorsmiljön man väljer att placera sig. Både under och efter pandemin ser vi ett ökat behov av flexibilitet, vilket medfört ett större behov av anpassningar av kontorsytor för många företag.

Flexibla arbetsmiljöer ställer höga krav på el- och datanät
Önskan att få funktionella och flexibla arbetsmiljöer ställer nya krav på framförallt el och nätverk. Man vill ha smarta, snygga och dolda lösningar som tillgodoser alla behov oavsett vart man befinner sig i lokalen. Att åstadkomma detta själv utan erfarenhet eller kompetens skapar oftast en mindre lyckad arbetsmiljö med dåliga tekniska lösningar.

 

Vår rekommendation är att analysera ert befintliga datanätsmiljö

Rekommendationen är att snarast möjligt låta Coromatic analysera den nuvarande miljön och förstå framtida behov. Baserat på analysen presenteras därefter ett lösningsförslag där vi framtidssäkrar för kommande behov beträffande kablage. Bland mycket annat hjälper Coromatic sina kunder med design av ett väldimensionerat fastighetsnät, struktur och ordning i datacentret, optimerad racklayout och högkvalitativa produkter.