Integritetspolicy

Denna integritetspolicy beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter på vår webbplats.

Coromatic Group AB är personuppgiftsansvarig och du kan kontakta oss via brev, telefon eller e-post.

Brev: Coromatic Group AB, Ranhammarsvägen 20, 168 67 Bromma.

Telefon: +46 (0)8 564 605 90

E-post: info@coromatic.se

Vi anser att skyddet för personuppgifter är viktigt och strävar efter att utforma vår webbplats med respekt för besökarnas integritet. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet och att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Personuppgifter vi samlar in och hur de används

Personuppgifter är uppgifter som avser en identifierad eller identifierbar person. Vi behandlar i namn, adress, e-postadress och telefonnummer som lämnas till oss via kontaktformulär på webbplatsen. Personuppgifterna behandlas för att vidta begärda åtgärder som att besvara frågor eller skicka material. Personuppgifterna kan även komma att användas för direkt marknadsföring till mottagare i deras yrkesroll, kund- och marknadsanalyser, inbjudningar till seminarier samt andra yrkesmässiga kontakter rörande våra produkter och tjänster.

Vid besök på webbplatsen och vid nedladdning av dokument behandlar vi automatiskt information som under vissa förutsättningar kan utgöra personuppgifter. Det gäller uppgifter om tid, datum, nedladdad fil, filens storlek, volym överförd data, webbläsare, språkinställningar, operativsystem, refererande domän och IP-adress.  Ändamålet med behandlingen av denna typ av information är att tillhandahålla en intressant, säker och användarvänlig webbplats.

Laglig grund

Den lagliga grunden för vår behandling av personuppgifter är ett berättigat intresse att marknadsföra våra tjänster och produkter, att kommunicera med kunder, leverantörer och andra intressenter samt att erbjuda en intressant, säker och användarvänlig webbplats.

I vissa fall är den lagliga grunden att behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att fullgöra ett avtal eller för att vidta åtgärder på begäran av den som lämnat personuppgifterna innan ett avtal träffas.

När det gäller så kallade cookies är den lagliga grunden samtycke. Närmare information om denna behandling framgår av avsnittet om cookies och liknande tekniker nedan.

Lagringstid

Generellt så sparar vi inte personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med behandlingen. Vi raderar även personuppgifter om du begär att de ska tas bort eller om vi får kännedom om att personuppgifterna som vi behandlar är inaktuella.

Överföring till tredje part

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut personuppgifter till oberoende tredje part om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. De mottagare som kan komma att få tillgång till dina personuppgifter är närstående företag som andra företag inom vår koncern och våra leverantörer inom områden som informationssäkerhet, IT, frakt och logistik, ekonomi och marknadsföring.

Vi säljer inte dina personuppgifter eller låter någon tredje part av andra skäl använda personuppgifter som lämnats till oss för sina egna syften. Undantag är viss teknisk information som under särskilda förutsättningar delas med tredje part enligt nedan.

Säkerhet

Vi har rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast personer inom vår organisation som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.

Våra säkerhetssystem är utvecklade för att skydda mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära integritetsrisker. De personuppgifter som lämnas via formulär på vår webbplats skyddas med hjälp av kryptering under överföring till våra servrar.

I syfte att upprätthålla god informationssäkerhet använder vi Googles tekniska lösning reCAPTCHA för att kunna avgöra om det är en människa eller en programvara som skickar information till oss. Din IP-adress och övriga data, som enhets och programvaruinformation, vilken behövs för att reCAPTCHA ska fungera överförs till Google Inc. Efter överföringen omfattas informationen av Googles sekretessvillkor.

Överföring till länder utanför EU/ESS

Normalt behandlar vi endast personuppgifter inom EU/EES. Dina personuppgifter och teknisk information kan dock i vissa situationer komma att överföras till mottagare utanför EU/EES som har en adekvat skyddsnivå för personuppgifter. Undantagsvis kan personuppgifter även, efter det att vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder, komma att överföras till mottagare utanför EU/EES som saknar adekvat skyddsnivå för personuppgifter.

Rättigheter rörande personuppgifter

Du har rätt att på begäran och utan onödigt dröjsmål få tillgång till dina personuppgifter, att få dina personuppgifter rättade eller raderade. Du har vidare rätt att få behandlingen av dina personuppgifter begränsad och att få dina personuppgifter överförda till någon annan. Slutligen har du rätt att begära att dina personuppgifter inte används för direkt marknadsföring.

Om du har frågor eller inte är nöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss. Det finns även en möjlighet att kontakta behörig tillsynsmyndighet.

Ändringar

Denna Integritetspolicy uppdateras kontinuerligt och vi rekommenderar att du regelbundet kontrollerar om det har skett några förändringar innan webbplatsen används.

Länkar

På vår webbplats förekommer det ibland länkar till andra webbplatser. De webbplatserna står normalt inte under vår kontroll och omfattas inte av denna integritetspolicy därför uppmanas du att ta del av webbplatsens integritetspolicy innan du lämnar dina personuppgifter.

Cookies och liknande tekniker

När du besöker vår webbplats får du ange om du samtycker till cookies som bland annat används i syfte att identifiera dig som återkommande besökare, analysera användningen av vår webbplats, sammanställa en profil över dina intressen för att kunna visa dig relevanta annonser på andra webbplatser och ge dig tillgång till tredjepartstjänster.

Följande cookies kan komma att placeras på din enhet när du använder vår webbplats.

Cookies som är nödvändiga för webbplatsens grundläggande funktionalitet

Denna typ av cookies används för webbplatsens prestanda och funktionalitet.

Namn: _verify

Domän: coromatic.se

Lagringstid: 4 månader

Syfte: Om besökaren godkänt cookies på sidan så sparas den informationen i den här cookien.

Cookies för analys av användningen av webbplatsen och marknadsföring

Denna typ av cookies används för att samla in och analysera information om hur besökare använder vår webbplats samt för marknadsföring. Följande cookies används:

Namn: _ga

Domän: coromatic.se

Lagringstid: 2 år

Syfte: Statistik och marknadsföring via Google Analytics

 

Namn: _gat

Domän: coromatic.se

Lagringstid: 1 min

Syfte: Statistik och marknadsföring via Google Analytics

 

Namn: _gid

Domän: coromatic.se

Lagringstid: 24h

Syfte: Statistik och marknadsföring via Google Analytics

 

Namn: dd3310db47

Domän: Apsis.se

Lagringstid: 4 månader

Syfte: Marknadsföring

 

Namn: _pk_id

Domän: Sleeknote.com

Lagringstid: 2 år

Syfte: Statistik

 

Namn: _pk_ses

Domän: Sleeknote.com

Lagringstid: 30min

Syfte: Statistik

 

Namn: _pk_ref

Domän: Sleeknote.com

Lagringstid: 6 månader

Syfte: Statistik

 

Namn: IDE

Domän: doubleclick.net

Lagringstid: 2 år

Syfte: Marknadsföring

 

Namn: intercom-id-ny0l6k2k

Domän: Sleeknote.com

Lagringstid: 1 år

Syfte: Statistik

 

Namn: 1P_JAR

Domän: google.com

Lagringstid: 1 månad

Syfte: Statistik

 

Namn: APISID

Domän: google.com

Lagringstid: 2 år

Syfte: Statistik

 

Namn: CONSENT

Domän: google.com

Lagringstid: 20 år

Syfte: Statistik

 

Namn: HSID

Domän: google.com

Lagringstid: 2 år

Syfte: Statistik

 

Namn: NID

Domän: google.com

Lagringstid: 6 månader

Syfte: Statistik

 

Namn: SAPISID

Domän: google.com

Lagringstid: 2 år

Syfte: Statistik

 

Namn: SID

Domän: google.com

Lagringstid: 2 år

Syfte: Statistik

 

Namn: SAPISID

Domän: google.com

Lagringstid: 2 år

Syfte: Statistik

 

Namn: SIDCC

Domän: google.com

Lagringstid: 3 månader

Syfte: Statistik

 

Namn: SSID

Domän: google.com

Lagringstid: 2 år

Syfte: Statistik

 

Den legala grunden för behandling av cookies är samtycke och du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke och avbryta behandlingen genom att helt enkelt ta bort dem från din enhet. De flesta webbläsare är inställda för att tillåta lagring av cookies. Du kan ändra inställningen så att webbläsaren särskilt informerar eller blockerar cookies. Du kan även enkelt ta bort cookies som placerats på din enhet. Information om hur detta går till finns i webbläsarens hjälpfunktion.

I och med användningen av Google Analytics och DubbleClicks (affärsområde inom Google Inc.) marknadsföringsteknik överförs viss information till Google inc. och omfattas därefter av deras sekretessvillkor som du finner via https://policies.google.com/privacy.

För att välja bort spårning via analysverktyget Google Analytics besök https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Närmare information om DubbleClicks marknadsföringsteknik finner du via https://support.google.com/dfp_premium/answer/2839090?hl=en. För att välja bort skräddarsydd annonsering genom DubbleClicks marknadsföringsteknik besök https://adssettings.google.com/