Mobil inomhustäckning

God mobil inomhustäckning ökar verksamhetens prestanda

Kraven på mobil inomhustäckning har aldrig varit större

Människan är mer mobil än någonsin, i dubbel bemärkelse. Ett konstant ökat nyttjande av mobiltelefonen innebär idag extrema krav på mobil inomhustäckning samtidigt som aktivitetsbaserade arbetsplatser med mobilitet hos den enskilde anställde skapar ytterligare utmaningar. Kraven på den mobila inomhustäckningen har aldrig varit större och kommer fortsätta öka.

Trenden går mot ökat individberoende av mobiltelefoner

Moderna byggnader ska vara energieffektivare än tidigare och dessutom följa miljömässiga normer. Dessa krav tillsammans med aktivitetsbaserade arbetsplatser, BYOD (Bring You Own Device), nyttjandet av appar och ett ökat individberoende av mobiltelefonen ställer idag enorma krav på inomhustäckningen.

 

Dålig inomhustäckning påverkar bolagets verksamhet

Mobilsignalen kan bli undermålig och i vissa fall helt obefintlig beroende på var individen befinner sig. När denna affärskritiska funktion inte fungerar tillfredsställande påverkar det hela bolagets verksamhet och kan bli mycket kostsam i förlängningen. Irritationen mot befintlig operatör, fastighetsförvaltare och IT-avdelningen är ytterligare resultat av problem med inomhustäckningen.

 

Låt Coromatic analysera er arbetsmiljö och befintliga inomhustäckning

Rekommendationen är att snarast möjligt låta Coromatic analysera er arbetsmiljö och befintliga lösning för mobil inomhustäckning. Baserat på analysen presenteras ett lösningsförslag där vi även framtidssäkrar ert kommande behov gällande mobil kommunikation. Presenterad lösning är både operatörsneutral och kan hantera en eller flera teknologier samtidigt som ett komplett supportåtagande ingår som en del av Coromatics helhetsleverans.

Vad som är optimalt är individuellt.