Produktblad

 • 1-11 kVA

  Netys RT är dubbelkonverterande online UPS-, spännings- och frekvensoberoende enligt klass VFI-SS-111, vilket innebär att er last alltid är skyddad och aggregaten levererar en totalt ren och avbrottsfri spänning på utgången.

 • Ljudlös reservkraft

  Som standard i våra Non Sonus-aggregat ingår alltid batteribrytare, elektronisk varvtalsreglering, fasning mot nät, parallellkörning med andra aggregat, motorvärmare, laddningslikriktare, inkoppling av extern tank, oljelänspump, avtappningskran kylvätska, belysning i motorutrymme och vid uttagscentral, galvaniserat chassi och överbyggnad i sandwich material. Varvtalsstyrda elektriska fläktar av 3D-typ för extremt låga ljudnivåer.

 • Alltid uppkopplad och fri som en fågel

  De trådlösa nätverken har möjliggjort ”Internet of Things” som en del av vår vardag. Vi förutsätter möjligheten att kunna koppla upp våra enheter mot trådlösa nätverk vart vi än befinner oss. Molntjänster, appar, sociala nätverk, chat, spel, streaming och videosamtal är bara några funktioner som kräver ett stabilt trådlöst nätverk.

 • Frigör din personal. Smart och effektivt!

  Dagens IT-miljöer är komplexa och kräver ofta insatser av tekniskt kompetenta resurser för att förändras eller på annat sätt optimeras. Eftersom resursen ska kunna hantera ett brett spektra av uppgifter krävs en bred kunskapsbas och en erfarenhet från fysisk närvaro i ett datacenter, något som inte alltid är så enkelt att hitta.

 • Arbeta där du är!

  Fast eller aktivitetsbaserad arbetsplats? Oavsett svar ställer den anställde krav på att de tekniska behoven ska tillgodoses oberoende av vart individen väljer att utföra sitt arbete. Strävan efter att gestalta sina lokaler på ett smart och yteffektivt sätt ökar och de fasta arbetsplatserna blir färre. Samtidigt blir rörligheten bland personalen ännu större och detta ställer helt nya krav på kontorets tekniska bestyckning.

 • Människan är mer mobil än någonsin. I dubbel bemärkelse!

  Ett konstant ökat nyttjande av mobiltelefonen innebär idag extrema krav på mobil inomhustäckning samtidigt som aktivitetsbaserade arbetsplatser med mobilitet hos den enskilde anställde skapar ytterligare utmaningar. Kraven på den mobila inomhustäckningen
  har aldrig varit större och kommer fortsätta öka.

 • Att flytta hjärtat kan gör ont.

  Att flytta sin centrala IT-miljö är ett komplext och verksamhetskritiskt projekt som inte får gå fel. IT-flyttar är inte bara tids- och resurskrävande utan också utmanande och i vissa fall otroligt smärtsamma för den dagliga verksamheten i de fall flytten inte görs under kontrollerade och ordnade former.

 • Grunden till all datatrafik – den fysiska kabeln

  Idag skickar vi mer data än någonsin, våra datacenter växer explosionsartat och allt ska gå snabbare. Kraven på fastighetsnätet och spridningsnätet ökar konstant och den fysiska kabeln ska idag transportera mer trafik och i högre hastighet än vad vi tidigare trodde var möjligt.

 • Datacentrets flygledartorn

  Datacentret är hjärtat i verksamheten och man förutsätter full kontroll, styrning och övervakning av densamma. Att förutsätta detta gällande alla servrar, kopplingarna i datacentret, processerna för ändringshantering, den ekonomiska styrningen och för övervakningen utan rätt nivå på DCIM (Data Center Infrastructure Management) innebär stora risker.

 • Konferensrummet – den viktigaste kontorsytan

  Möten är en stor del av vår vardag och konferensrummen används flitigt för både interna och externa sittningar. Att under mötet kunna dela dokument, presentera, höras och synas på ett högkvalitativt och enkelt sätt är idag en förväntan som sällan slår in när undermålig teknik skapar utmaningar.

 • Kyl inte, led bort värmen

  Utvecklingen av hårdvara har accelererat de senaste åren med högre prestanda som resultat - och därmed också ökad effekt och värmeavgivning som konsekvens. Dessutom konsolideras och förtätas hårdvaran genom t ex blade, vilket gör att värmeavgivningen ökar ytterligare per
  rack och kvadratmeter.

 • Coromatic TN-serien

  TN 10/15/20 är Coromatics beteckningar på standardmoduler som är anpassade för exempelvis kommunikationsapplikationer, pumpstationer och andra teknikrum. TN Serien består av Coromatics egentillverkade sandwichpanel som ger en stark och lätt konstruktion med god isolering och miljötålighet. Den är försedd med värme och kyla samt avbrottsfrikraft i olika konfigurationer.