Case studies UPS/avbrottsfri kraft

Coromatic case study Swedavia

Swedavia

Utveckling med säker kraftförsörjning

Swedavia äger, driver och utvecklar ett nätverk av tio svenska flygplatser. Bolaget bildades 2010 och är helägt av svenska staten. Under 2015 reste totalt 37,6 miljoner passagerare till och från...

Läs mer

Region Östergötland – säker vård för en digital framtid

Säker vård för en digital framtid

Region Östergötland med 12 000 anställda ansvarar för merparten av sjukvården och specialistvården för de drygt 450 000 invånarna i Östergötland. För att möta vårdbehovet finns det i regionen tre...

Läs mer
Coromatic case study - Botkyrka Stadsnät

Botkyrka stadsnät

Säkring av digital infrastruktur och framtid

Botkyrka Stadsnät ansvarar för att förse kommunen, privatpersoner och företagare inom Botkyrka kommun med ett robust stadsnät. Bolaget har sedan 2008 kontinuerligt expanderat fibernätet och har idag strax över 20...

Läs mer
Coromatic case study - Mekonomen Group

Mekonomen Group

Säkrad kraftförsörjning i automatiserat lager

Bileko Car Parts (BCP), som är en del av Mekonomen Group, levererar reservdelar och tillbehör till såväl Mekonomens som MECAs verkstäder samt andra koncept inom Mekonomen-koncernen. Som en del i...

Läs mer