Skydda allt som är verksamhetskritiskt

Passersystem och larm är skalet som omsluter allt som är verksamhetskritiskt

Skalskyddet, dvs, passersystem och larm i våra kunders verksamhetskritiska anläggningar är det som omsluter allt det andra vi gör för att säkerställa att anläggningen fungerar utan avbrott. Man kan se det som bandet som knyter ihop säcken.

 

Passersystem och larm för smarta fastigheter

 

Inpasseringskontroller med total spårbarhet

Vi tillhandahåller lösningar för inpasseringskontroll, så att endast behöriga personer har tillträde till de mest kritiska miljöerna. Det är vanligt att inpassseringskontroll utförs med en kombination av biometrisk kontroll och personliga accesskort. Detta kan följas av enpersonsslussar för att få total spårbarhet på vem som vistas var i anläggningen.

Övervakad larmöverföring till vaktbolag

Överföring av larm från anläggningen till vaktbolag är en annan vanlig komponent i våra lösningar och sker alltid med övervakad larmöverföring. Oavsett just dina behov av accesskontroll kan vi sätta samman rätt lösning.


Kontakta oss

Samtycke