Passersystem och larm

Passersystem och larm är skalet som omsluter allt som är verksamhetskritiskt

 

Skalskyddet, dvs, passersystem och larm i våra kunders verksamhetskritiska anläggningar är det som omsluter allt det andra vi gör för att säkerställa att anläggningen fungerar utan avbrott. Man kan se det som bandet som knyter ihop säcken.

Inpasseringskontroller med total spårbarhet

Vi tillhandahåller lösningar för inpasseringskontroll, så att endast behöriga personer har tillträde till de mest kritiska miljöerna. Det är vanligt att inpassseringskontroll utförs med en kombination av biometrisk kontroll och personliga accesskort. Detta kan följas av enpersonsslussar för att få total spårbarhet på vem som vistas var i anläggningen, samt att vi kan ta fram och leverera olika lösningar för racklås med dedikerat system för tillträde och övervakning.

Övervakad larmöverföring till vaktbolag

Överföring av larm från anläggningen till vaktbolag är en annan vanlig komponent i våra lösningar och sker alltid med övervakad larmöverföring. Oavsett just dina behov av accesskontroll kan vi sätta samman rätt lösning.