Uppnå lägre driftkostnader och ökad prestanda

Uppnå lägre driftkostnader och ökad prestanda

För att sänka driftkostnader och öka prestandan i er anläggning kan vi hjälpa er med strategisk rådgivning kring hur driften av anläggningen kan optimeras.

Vi planlägger, genomför och kvalitetssäkrar prestandaförbättringen med både långsiktiga och kortsiktiga vinster samt gör kostnadsprioriteringar för att överbrygga gapet mellan den aktuella situationen och ledningens krav på önskad framtida situation.

 

Prestanda och nyckeltal – datacenter

Vi hjälper er att utvärdera prestanda och kostnader kopplat till uppsättning och drift av ert datacenter i syfte att identifiera förbättringsområden att fokusera på. Detta genomförs primärt som en intern insats hos er men vi kan även koppla på en jämförelse (benchmark) med andra liknande aktörer på marknaden. De KPI:er vi utvecklar och implementerar hjälper er att hålla fokus på rätt saker även efter avslutat projekt.

 

Prestanda och nyckeltal – datacenter

 

Teknisk förstudie

Vi utreder möjligheter och eventuella begränsningar med en befintlig eller potentiell ny anläggning. Vi anpassar omfattningen efter era behov och kan även hjälpa er med 3D-modeller samt traditionella ritningar för olika konceptlösningar.

 

Teknisk förstudie

Kostnadsbedömningar & besparingar

Vi hjälper till med granskning och identifiering av kostnadsdrivande aktiviteter i syfte att identifiera möjliga besparingar (effektanalys). Vi stödjer er i utmaningen att sänka driftskostnaderna på ett effektivt sätt utan att äventyra vare sig robusthet eller uthållighet.

 

Kostnadsbesparingar

 

Optimering av driftsprocesser

Vi genomlyser ert nuvarande arbetssätt i syfte att hitta förbättringar och effektiviseringar i verksamheten. Det kan röra incidenthantering, underhållsplanering, rapporteringsrutiner, hantering av arbetstillstånd med mera.

 

Optimering av driftsprocesser

 

Servicenivåer (SLA)

Med stöd av att definiera relevanta servicenivåer kan vi hjälpa er säkerställa att ni hittar rätt nivåer i er kravställning och tillser att dessa implementeras med kvalitet gentemot era leverantörer.

 

SLA - servicenivåer

 

Energieffektivisering

Vi går igenom er anläggning för att identifiera möjligheter att optimera energianvändningen och spara kostnad. Det kan röra sig om både snabbare och mer långsiktiga lösningar.

 

Energieffektivisering