Uppnå lägre driftkostnader och ökad prestanda

Uppnå lägre driftkostnader och ökad prestanda

För att sänka driftkostnader och öka prestandan i en anläggning kan Coromatic bistå sina kunder med strategisk rådgivning kring hur driften av anläggningen kan optimeras, och planlägger, genomför och kvalitetssäkrar prestandaförbättringar genom att sätta upp mätbara ekonomiska mål.

 

Så sänker ni driftkostnaderna

Det kan vara en utmaning för organisationer att sänka driftkostnaderna för viktiga anläggningar på ett effektivt sätt. Coromatic medverkar i processen att inventera organisationens målområden, sätta tydliga mål för möjliga besparingar och hjälper till att genomföra besparingarna.

Här ingår full livscykelhantering av processer och tillgångar. Det kan även inkludera hantering av mindre effektiv utrustning eller utrustning som nått slutet av sin livslängd (EOL). Denna tjänst kan också inbegripa flytten av kostnader från CAPEX till OPEX.

Identifiering av kostnadsdrivande faktorer
Vi kan även identifiera kostnadsdrivande faktorer samt säkerställa långsiktiga och kortsiktiga vinster. Häri ingår full livscykelhantering av processer och tillgångar. Det kan även inkludera hantering av mindre effektiv utrustning eller utrustning som nått slutet av sin livslängd (EOL). Denna tjänst kan också inbegripa flytten av kostnader från CAPEX till OPEX.

Så hjälper vi till att öka prestandan

För de flesta organisationer är det en utmaning att genomföra ett förbättringsprogram i syfte att öka prestandan för sina viktiga anläggningar. För att uppnå ledningens mål måste flera intressenter samarbeta samtidigt som de fortsätter att driva sina separata verksamheter.

Coromatic planlägger, genomför och kvalitetssäkrar prestandaförbättringen genom både långsiktiga och kortsiktiga vinster samtidigt som man gör kostnadsprioriteringar för att överbrygga gapet mellan den aktuella situationen och ledningens krav på önskad framtida situation.

 

Vi genomför energioptimering och får fram energirapport och effektivitetstal

När vi på Coromatic genomför energioptimering av en verksamhetskritisk anläggning drar vi nytta av att vi som helhetsleverantör har expertis inom samtliga kunskapsområden i anläggningen, samtidigt som vi också kan se till helheten. Det handlar om att säkerställa att anläggningen drivs och är inställd så optimalt som möjligt med de förutsättningar som utrustningen ger.

När optimeringen är genomförd tar vi fram en energirapport där effektivitetstal och åtgärdsförslag redovisas. Baserat på rapporten utarbetar vi sedan tillsammans med dig som kund nästa steg i energieffektiviseringsarbetet.

 

Benchmarking-tjänster

Med hjälp av vår unika benchmarking-databas och marknadsledande undersökningar kan våra kunder se över flertalet aspekter av sin verksamhet. Jämförelserna görs med över 500 organisationer med huvudkontor i fler än 10 olika länder.

 

Servicenivåavtal (SLA)

Säkerställer ledningskontroll av prestanda och kostnader genom att etablera mätbara servicenivåavtal (SLA:er) för driften av viktiga anläggningar. Coromatic hjälper er att behålla er ledningskontroll genom regelbundna SLA-revisioner.

Kontakta oss

Samtycke