Coromatic - service av reservkraft

Service av reservkraft

Vad är det viktigaste för dig?

 • Att undvika avbrott eller driftstopp
 • Få rätt hjälp från servicetekniker i tid
 • Genomföra lagstadgad service
 • Få överblick över dina kritiska anläggningar
 • Skaffa rätt servicekompetens för dina anläggningar

… eller något helt annat?

Vad du ska vara särskilt uppmärksam på i samband med service och underhåll av din reservkraftsanläggning?

 • Regelbunden inspektion för att säkerställa att det startar vid behov
 • Byte av olja och filter
 • Översyn och kontroll av kyl- och bränslesystem
 • Service och test av startbatterier
 • Regelbunden rengöring och motordrift
 • Kontinuerliga justeringar
 • Efterlevnad av gällande lagstadgade krav

Reservkraftsanläggningen är ofta den centrala delen i säkringen av den företagskritiska lasten, och det är därför viktigt att den inspekteras med jämna mellanrum, helst årligen.
Du har möjlighet att teckna ett serviceavtal. Vi tar tillsammans reda på vilket avtal som bäst uppfyller dina behov.

 

Med ett serviceavtal från Coromatic får du:

 • Teknisk experthjälp över hela landet 24/7
 • Skräddarsytt serviceavtal för att möta dina exakta behov
 • Servicerapporter angående utfört arbete
 • 24/7 tillgång till servicecentret via telefon eller e-post
 • Single Point Of Contact – ett enda telefonnummer för service av alla dina installationer

 

Vad är fördelarna med att överlåta ansvar till Coromatic?

Du får tid till att ta hand om din verksamhets nyckelområden när du överlämnar ansvaret för dina kritiska anläggningar till oss. Du kommer inte bara att få tillgång till kompetensen i den svenska serviceorganisationen, utan även hela vårt nordiska nätverk med servicetekniker, som är specialutbildade för att ta hand om alla typer av kritisk infrastruktur. Med ett samlat serviceavtal garanteras du samma servicenivå för olika typer av kritisk infrastruktur, så att risken för fel minimeras.

 

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig att säkra din reservkraft?
Kontakta oss på 020-45 05 05 eller info@coromatic.se