Coromatic serviceavtal

Serviceavtal som ger tillgång till samlad expertis

När du tecknar ett serviceavtal med Coromatic får du tillgång till en stor samlad expertis med lång erfarenhet av service och underhåll på verksamhetskritisk infrastruktur. Avtalen är anpassade efter dina krav på tillgänglighet och utifrån dina förutsättningar.

En kontaktpunkt gör att du kan fokusera på din kärnverksamhet

Du får löpande servicerapporter, inklusive lagstadgad rapportering, och tack vare en gemensam kontaktpunkt kan du lugnt fokusera på din kärnverksamhet. Servicenivåerna kan anpassas efter tillfälligt förändrade behov såsom kritiska tidsperioder eller under pågående incidenter.

Många fördelar med ett serviceavtal

 • Ett kontaktnummer 020-45 05 05 öppet 24/7/365
 • Servicedesk med kundportal
 • Jourtekniker som är tillgängliga för korrigerade åtgärder på plats (dagtid eller 24/7)
 • Planerat underhåll som utförs av behöriga och certifierade servicetekniker
 • Regelbundna servicerapporter
 • Rapportering av efterlevnad (tillval)
  • Tekniska riskbedömningar
  • Service av UPSer olika märken och fabrikat
  • Service av Kylanläggningar
  • Service av Reservkraftverk med månatliga drift prov
  • Service av Släckanläggningar alla typer
  • Service av larm- och monitorerings-system
  • Service av Hög- och Låg-spänningsanläggningar
  • Termografering
  • Teknisk städning
  • Energioptimeringar
  • Årsöversyner
  • Tekniker på plats
  • Månadsronderingar
  • Black Building Tester